Sökning: "Organisationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade ordet Organisationsteori.

 1. 1. Digital organisationsstruktur under en kris : En fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Martin Bondesson; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: pandemi; Covid-19; corona; kris; online-jobb; företagsstruktur; företagsdesign; organisationsförändring; organisationsteori; kommuner;

  Sammanfattning : Titel: Digital organisationsstruktur under en kris – en fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi   Bakgrund: 2020 blev ett år som många helst inte vill minnas. En pandemi lamslår större delen av världen och organisationer måste snabbt ställa om sin verksamhet för att möta myndigheternas krav och att bibehålla sin verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Medlen helgar målen : Förhållandet mellan beställare och utförare i Nacka kommuns upphandlade biblioteksverksamhet som det formaliseras i styrdokument

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lars Hedelin; [2021]
  Nyckelord :Library science; Public services Libraries ; Public administration; Privatization; Organization theory; Bibliteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; upphandling; privatisering; organisationsteori;

  Sammanfattning : Introduction. The purpose of this thesis is to investigate the means of control that a municipality has over privatized library services. Specifically what methods of evaluation it uses, and how it formulates its demands in contracts and other documents. The case study was the municipality of Nacka, Sweden. LÄS MER

 3. 3. “Vi måste faktiskt kartlägga, vi får inte bara säga att de har ett utländskt efternamn!” : en undersökning om kartläggning av elever i behov av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emmy Wingren; Emelia Lundblad; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; kartläggning; svenska som andraspråk; kartläggningsmaterial; nyanlända; riktlinjer; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att belysa hur pedagoger på fem skolor belägna i samma kommun arbetar med kartläggning av elever i behov av svenska som andraspråk. Vi intresserar oss för vilka riktlinjer de har att följa i sitt arbete, vem som ansvarar för kartläggningen samt vilket kartläggningsmaterial de använder. LÄS MER

 4. 4. På väg mot en idé om undervisning En aktionsforskningsstudie om översättningsprocesser i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Bratt; [2020-03-09]
  Nyckelord :spontan undervisning; förskola; planerad undervisning; didaktik; aktionsforskning; translationsteori; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur pedagoger utvecklar förståelse för undervisningsbegreppet i kollegiala samtal. Studien utgår från ett utvecklingsarbete där pedagoger i lärgrupper samtalar kring vad undervisning kan och bör vara i förskolan, dels utifrån styrdokument och forskning dels utifrån egen praktik. LÄS MER

 5. 5. Elevdelaktighet i skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Åkesson; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :Availability; development of the school system; headmaster; influence; special educator; students’ participation; Elevdelaktighet; inflytande; tillgänglighet; rektor; skolutveckling; specialpedagog;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring clarity and knowledge as to how two headmasters organise the development of their respective schools as well as how we as special educator can enable the students to take part in this development work. The methodology of this study – and theoretical preconditions are founded in a phenomenological perspective combined with educational organisation theory. LÄS MER