Sökning: "Organisationsteori"

Visar resultat 11 - 15 av 443 uppsatser innehållade ordet Organisationsteori.

 1. 11. ”Det är ju de här barnen som behöver mest”- : en kvalitativ intervjustudie om synen på råd, stöd och behandlingsuppdraget för normalbegåvade ungdomar med autismspektrumtillstånd hos socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; division of responsibility; organization; collaboration; new institutional organization theory; Autismspektrumtillstånd; ansvarsfördelning; organisering; samverkan; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : The study aims to describe how practitioners view their assignment regarding guidance, support and treatment for normally gifted adolescents between 13-17 years with autism spectrum disorder and comorbidity. Practitioners' experience in Social service, Child and youth psychiatry and Habilitation, division of responsibility, and the needs of the target group were studied through six semi-structured interviews which were analyzed thematically and based on new institutional theory. LÄS MER

 2. 12. ''FÅTAL PLATSER KVAR'' : en kvalitativ textanalys av Malmö Nations rekryteringsarbete på Facebook hösten 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alicia Svensson; Camilla Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Facebook; organisationsteori; Malmö Nation; mytologi; textanalys; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Malmö Nation är en av tolv studentnationer i Lund och drivs som en ideell organisation av engagerade studenter. Denna studie undersöker hur Malmö Nation som organisation har valt att framställa sig under deras rekryteringsperiod hösten 2018, via Facebook. LÄS MER

 3. 13. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andra verksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterande verksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER

 4. 14. En vattentät förvaltning - En fallstudie av PFAS-föroreningen av dricksvattnet i Ronneby Kommun 2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Nyström Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :New Public Management; Organisationsteori; Miljöförvaltning; Sektorisering; Miljögifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis is a case study of the PFAS-contamination of the drinking water in Ronneby municipal 2013. It investigates the decentralized Swedish public administration, and the role sectorization has in distribution of information between different administrative levels. LÄS MER

 5. 15. Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar : Utifrån rektorers perspektiv i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Ledin; Maria Barchéus; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad sex rektorer i två kommuner har för perspektiv på studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Tidigare forskning visar att det inte varit ett framgångsrikt arbete. LÄS MER