Sökning: "cesium-137"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet cesium-137.

 1. 1. Effekten av gammastrålning på svällningskapaciteten för bentonitlera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kevin Chung; [2019]
  Nyckelord :Bentonitlera; Gammastrålning; Svällning; Vattenupptag;

  Sammanfattning : SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) planerar att förvara utbränt kärnbränsle i berggrunden, KBS-3 metoden. Enligt den s.k. KBS-3 metoden ska förvaret bestå av tre skyddsbarriärer, kopparkapslarna, bentonitleran och urberget. LÄS MER

 2. 2. Monte Carlo-simuleringar av germaniumdetektor för gammaspektroskopi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik; Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Fredrik Jonasson; Björn Sparresäter; [2018]
  Nyckelord :Monte Carlo; FLUKA; simuleringar;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att undersöka en HPGe-detektors egenskaper med hjälp av Monte Carlo-simuleringar i simuleringskoden FLUKA. Resultaten från detta projekt ska sedan användas som underlag för en kartläggning där halten av den radioaktiva isotopen cesium-137 ska mätas på svampprover insamlade från hela landet. LÄS MER

 3. 3. Monte Carlo simulation of the spatial response function of a SPECT measurement device for nuclear fuel bundles

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Fysikum

  Författare :Emilie Dul; [2017]
  Nyckelord :Monte Carlo MCNPX Safeguards;

  Sammanfattning : The PGET device is currently being developed for partial-defect verication purposes on nuclear fuel assemblies. It Comprises CdTe detector elements in a heavy tungsten-alloy collimator, for which collimator slit openings define the field-of-view. LÄS MER

 4. 4. Radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan och den påverkan det haft på hjortdjur Cervidae och de människor som konsumerar köttet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sandra Lennartsson; [2014]
  Nyckelord :radioaktivt nedfall; Tjernobyl; cesium; hjortdjur; Cervidae; jägare; riskpopulation; radioactive fallout; Chernobyl; caesium; deer; hunters; risk population;

  Sammanfattning : Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 spred radioaktivt nedfall över Europa och Sverige som kom att tas upp i ekosystemet av växter, djur och människor. I Sverige innebar det att älg (Alces alces), rådjur (Capreolus capreolus) och ren (Rangifer tarandus) fick förhöjda halter av Cesium-137, 137Cs, som i sin tur togs upp av de människor som åt av köttet. LÄS MER

 5. 5. 137Cesium i myrsamhällen i Gävleborgs län 24 årefter Tjernobylolyckan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Linnea Brandström ; [2010]
  Nyckelord :radioekologi; myror; myrstackar; stråldos; cesium-137; Gävle; Tjernobylolyckan;

  Sammanfattning : 24 years have passed since the Chernobyl accident when radionuclides were spread over largeareas of Europe, including the Scandinavian countries. Today, measurable activities of 137Csare still observed in many Swedish ecosystems. LÄS MER