Sökning: "ddPCR"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ddPCR.

 1. 1. Antibiotic-Regulated Plasmid Copy Number Variation: A Driver of Antibiotic Resistance?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Ahmed Eldek; [2019]
  Nyckelord :antibiotic resistance; plasmid copy number; ddPCR;

  Sammanfattning : Plasmids are small circular DNA molecules within bacterial cells that are separated from the bacterial chromosome and replicate independently. Also, they play a crucial role in the dissemination of antibiotic resistance genes among bacteria through horizontal gene transfer. LÄS MER

 2. 2. Metoder för parasitundersökning i fårbesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Hammarsten; [2018]
  Nyckelord :fFår; parasiter; Haemonchus contortus; poolade samlingsprover;

  Sammanfattning : Infection with endoparasites is a problem in sheep flocks worldwide. In order to avoid treating animals with anthelmintics unnecessarily, or missing animal groups in need of treatment, it is important that there are diagnostic tools that effectively detects sheep groups with a high degree of infection. LÄS MER

 3. 3. Mjölksyrabakteriers förekomst i komjölk före och efter experimentellt inducerad mastit : Presence of lactic acid bacteria in cow milk before and after experimentally induced mastitis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Martina Roth; [2018]
  Nyckelord :mjölksyrabakterier; mikrobiota; mjölkkor; mastit; MALDI-TOF MS;

  Sammanfattning : Kojuvret har under lång tid betraktats som ett sterilt organ. Resultat från analyser med moderna metoder som polymerase chain reaction (PCR) och DNA-sekvensering har lett till teorin om att det finns en normal mikrobiota i mjölk och att den har ett endogent ursprung. LÄS MER

 4. 4. Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in dyf7- 141 of Haemonchus contortus as potential marker for ivermectin resistance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Safaa Elmahalawy; [2017]
  Nyckelord :Haemonchus contortus; Ivermectin; anthelmintic; Teladorsagia circumcincta; resistance; dyf7- 141; ddPCR; threshold; Fractional abundance; mutation; wild type; mutant type;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Quantitative analysis of BCR-ABL1 fusion gene by Droplet Digital PCR and qRT-PCR

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskapUmeå universitet/Medicinsk och klinisk genetik

  Författare :Sanna Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :BCR-ABL1; ABL1 control gene; qRT-PCR; ddPCR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER