Sökning: "dividend recapitalization"

Hittade 1 uppsats innehållade orden dividend recapitalization.

  1. 1. The effects of leveraged recapitalizations in private equity portfolio companies

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Ali Salehi-Sangari; Oskar Hellqvist; [2014]
    Nyckelord :leveraged recapitalization; private equity; dividend recapitalization; portfolio company;

    Sammanfattning : This paper examines the way in which leveraged recapitalizations (re-issuance of debt) affect private equity portfolio companies. It therefore analyses this type of "transaction" from qualitative and quantitative perspectives. LÄS MER