Sökning: "portfolio company"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden portfolio company.

 1. 1. Analyzing investments made in conjunction with the announcement of rights issues between 2014-2018

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Jangrell; Joel Wärnberg; [2020-07-03]
  Nyckelord :Rights Issue; CAAR; BHAR;

  Sammanfattning : Rights issues are a common way for companies to attain funding. The rights to buy stocks are usually sold with a discount to the investor. The goal of this essay is to study price movements associated with the announcement that a company will undertake a rights issue and the stocks 1-year return. LÄS MER

 2. 2. Feeling the Heat of Climate Change - How Sensitive Could It Be? 

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Kollberg; John Skantze; [2020-06-29]
  Nyckelord :Climate Sensitivity; Predictability of Stock Returns; Temperature Anomaly; Fama French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model;

  Sammanfattning : This thesis examines if climate sensitivity predicts stock returns and how well this measurement performs. The sample consists of the S&P 500 and the monthly stock return for the period between 1979 to 2019. The method is first to estimate the climate sensitivity for stock returns from temperature anomaly. LÄS MER

 3. 3. Från Ord till Handling - En kvalitativ fallstudie om hur ett fondbolag arbetar för att påverka bolag att utveckla hållbarhet i sina affärsmodeller

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marcus Runström; Gustav Henningsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Investing; Shareholder Engagement; Screening; Exit and Voice; Agency Theory;

  Sammanfattning : During the previous decades, the methods that socially responsible fund managers apply have progressed. From focusing solely on screening, fund managers have in recent years adopted engagement strategies to influence their portfolio companies to invest and engage in sustainable behavior. LÄS MER

 4. 4. Mänsklig påverkan på aktieportföljers avkastning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maria Gustafsson; Anna Eklund; [2020]
  Nyckelord :Stocks; Stock investment; Covid-19; Random stock portfolio; Stock portfolio; Profit from stock portfolio; Arbitrage; Aktier; Aktiehandel; Aktieinvestering; Covid-19; Slumpmässig; Aktieportfölj; Avkastning aktieportföljer; Arbitrage;

  Sammanfattning : Ett aktieinnehav är en etablerad form av sparande som syftar till att ett sparkapital växer. Det finns många olika faktorer som är avgörande för hur en individ tänker när denne ska investera i aktier, vissa grundar sig i personlighet och vem individen är, medan andra i individens preferenser och omgivning. LÄS MER

 5. 5. Environmental, Social and Governance-Ratings and Risk in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrika Engström; Sanna Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; ESG-rating; Volatility; Beta; Idiosyncratic Risk; Sweden; Utility Theory; Modern Portfolio Theory; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR) are increasingly important subjects in today's society. To measure a company's Corporate Social Performance (CSP); the ESG-rating has been developed throughout the years. LÄS MER