Sökning: "dry matter"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade orden dry matter.

 1. 1. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. LÄS MER

 2. 2. Alkaline Protein Extraction of Oat Bran and Oat Endosperm Flour - the Effect of pH during Extraction and Precipitation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Bella Nielsen; Alva Rodhe; [2021]
  Nyckelord :Oats; Protein; Alkaline extraction; Protein extraction; Plant-based proteins; Oat protein; Oat bran; Oat endosperm; Iso-electric precipitation; Food engineering; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : An increased understanding of the negative impacts of animal-based proteins, on both environment and health, has led to a rise in the demand for plant-based proteins. To meet the demands, conventional crops must be efficiently utilized. LÄS MER

 3. 3. PHA-framställning från restströmmar med lösningsmedelsextraktion : En energianalys på PHA-produktion med och utan intern värmeintegrering vid extraktion på torr och våt biomassa

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Fanny Elfving; [2021]
  Nyckelord :PHA; skogsindustriellt avloppsvatten; bioplast; intern värmeintegrering; pinchanslys; CHEMCAD;

  Sammanfattning : Polyhydroxyalkanoater (PHA) är en grupp av polymerer som är biobaserade, biologiskt nedbrytbara och som kan uppvisa varierande fysiokemiska egenskaper. Således har PHA potential att ersätta konventionell och fossilbaserad plast så som polypropylen (PP) och polyetentereftalat (PET). LÄS MER

 4. 4. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Niklas Zeiner; [2021]
  Nyckelord :Remote sensing; Forage grasslands; Sentinel-2; Dry matter yield; Canopy average height; Total leaf chlorophyll content; Partial least squares; Support vector machines;

  Sammanfattning : In this project, regression models based on data from field measurements and spectral information extracted from satellite imagery were used to estimate traits of forage grasslands; dry matter yield, canopy average height and total leaf chlorophyll. Four fields at SLUs Röbäcksdalen field station were sampled on 22 occasions and a total of 198 samples, including measurement of the highest plant, canopy height, leaf chlorophyll content, canopy spectral reflectance and biomass were collected. LÄS MER

 5. 5. Effects of population size, density and local environment on the population dynamics of the fragrant orchid (Gymnadenia conopsea)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Kasper Kupka; [2021]
  Nyckelord :Demography; Gymnadenia conopsea; local habitat; matrix models; orchids; population density; population size; stochastic growth rate; soil organic matter; quasi-extinction probability;

  Sammanfattning : A wide majority of orchid populations are decreasing due to habitat fragmentation and to changes in land management. Population size, density and habitat quality are factors that are expected to be positively related to the viability and future growth of a population. LÄS MER