Sökning: "du är din egen lyckas smed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden du är din egen lyckas smed.

  1. 1. Du är din egen lyckas smed : en kvalitativ studie om identitetsskapande och ätstörningar

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

    Författare :Sandra Johansson; Johanna Hallkvist; [2006]
    Nyckelord :ätstörningar; identitet; anorexi; bulimi;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är faktorer i själva identitetsskapandet som ligger bakom problematiken kring ätstörningar. Detta görs med hjälp av begrepp från Anthony Giddens struktureringsteori. LÄS MER