Sökning: "elfelius"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet elfelius.

  1. 1. Modebranschen - Riskkapitalbolagens investeringar i en riskfylld industri

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen;

    Författare :Rebecka Elfélius; Charlotta Lindén; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den svenska modebranschen är en tillväxtbransch vars omsättning över en tioårsperiod ökat med 60 procent. Intresset för svensk modedesign har ökat, även internationellt. Som företagsledare är det dock inte tillräckligt att besitta en kreativ förmåga för att överleva denna konkurrensutsatta industri. LÄS MER