Sökning: "ersta sköndal högskola 2015"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden ersta sköndal högskola 2015.

 1. 1. Samverkansarbetet mot prostitution i Stockholm : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jennifer Bäck; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Prostitution; Människohandel; Främjande samverkan; Hindrande samverkan; Utvecklingsområden för samverkan;

  Sammanfattning : Trots förbudet av att köpa sexuella tjänster så sker det året runt och dygnet runt. I Sverige är det främst män runt om i Stockholm som köper sexuella tjänster av kvinnor, barn och män som de söker upp ute på gatan eller genom internet (Mujaj & Netscher, 2015). LÄS MER

 2. 2. “Ensamkommande ‘barn’ behöver kläder och skor. Stora skor. Jättestora skor.” : En kritisk diskursanalys av hur begreppet “ensamkommande” konstruerades på Twitter under 2015.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Tintin Andersen-Larsson; Peter Morath; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied minors; social work; constructionism; discourse; critical discourse analysis; social media; Twitter.; ensamkommande; socialt arbete; konstruktionism; diskurs; kritisk diskursanalys; sociala medier; Twitter.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to analyze - by the use of critical discourse analysis - how constructions of ensamkommande (unaccompanied minors) were expressed on Twitter in 2015. The purpose of this analysis has been to investigate what consequences these constructions might have for how people interpret and understand unaccompanied minors and what kind of impact that could have on the social work carried out for the target group. LÄS MER

 3. 3. Katarinamässan : en kvalitativ studie som beskriver gemensamma faktorer som uttrycker Katarinamässans praxis i relation till Fredrik Modéus sex (6) kärnvärden.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Jennifer Schulze; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett mångreligiöst samhälle där pluralism är en självklarhet och svenskarna anses också vara världens mest sekulariserade folk (Thurfjell, 2015). Bland detta sekulariserade och individualiserade folk, minskar antalet gudstjänstbesök på huvudgudstjänsterna generellt över hela landet och allra mest i storstäderna. LÄS MER

 4. 4. ”Det gjorde ont i hjärtat ibland” : - En kvalitativ undersökning om socialsekreterares erfarenheter av etiska dilemman i arbetet med ensamkommande barn och unga under 2015/2016

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maja Bergquist; Agnes Andersson; [2018]
  Nyckelord :Ethical dilemma; social worker; unaccompanied children and young people; coping; ethical difficulties; Etiska dilemman; socialsekreterare; ensamkommande barn och unga; coping; etiska svårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva och förstå socialsekreterares erfarenheter av etiska dilemman som de upplevde i arbetet med ensamkommande barn och unga under 2015/2016 samt hur socialsekreterare hanterade dessa. Studien har haft en kvalitativ forskningsmetod med semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Jag ville bli en bättre mamma" : en intervjustudie om föräldrars upplevelser av att delta i ABC - ett universellt manualstyrt evidensbaserat föräldrastödsprogram

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Malin Iderström; [2017]
  Nyckelord :Föräldrastöd; Föräldrastödsprogram; Föräldrar; Stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka deltagares upplevelser och tankar av att delta i en generell föräldrastödsbildning. I studien intervjuades 10 slumpvis utvalda föräldrar som deltagit i föräldrastödsutbildningen Alla Barn i Centrum – ABC i Haninge kommun under 2015 och 2016. LÄS MER