Sökning: "fördjupningsarbete barn"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fördjupningsarbete barn.

 1. 1. Effekten av premedicinering hos barn vid intranasal administrering- en systematisk litteraturstudie : Självständigt fördjupningsarbete med inriktning inom anestesisjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Talevski; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Icke blott för rika barn. Om tillkomsten av en folkkindergarten. En studie i svensk förskolehistoria ur ett stockholmsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Palle Thomas Larsson; [2011-09-15]
  Nyckelord :kindergarten; skolbarnträdgårdar; Stockholm; Anna Eklund;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit lyfta fram den ”glömda” folkkindergarten i Hjorthagen – den första i Stockholm. Uppsatsen tar särskilt upp initiativtagarna, vilkas roll i det sammanhanget inte tidigare uppmärksammats. LÄS MER

 3. 3. "Vet du skillnaden mellan att ljuga och tala sanning?" : Att förhöra ett barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Erika Blom; Fredrik Nilsson; Johanna Takki; [2007]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Denna rapport skrivs som ett fördjupningsarbete vid polisutbildningen i Umeå. Rapportens huvudsakliga syfte är att belysa hur ett förhör med barn skall genomföras ur polisiär synvinkel för att bli så tillförlitligt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Akutsjukvården inom polisutbildningen (Umeå, Växjö samt Stockholm) kontra verkligheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Kristina Lindal; Kristina Lindqvist; [2007]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Polisyrket innefattar många olika uppgifter. Allt från taktik, vapenhantering, bilkörning, till akutsjukvård och att vara en hjälpande och stödjande serviceperson. Inställningarna till den del som gäller akutsjukvården är många. LÄS MER

 5. 5. Kunskap som vapen mot sexuellt utnytjade av barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Runa Inemyhr; Marie Näslund; [2003]
  Nyckelord :Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Detta är ett fördjupningsarbete som handlar om sexuella brott mot barn. Det material som ligger till grund för arbetet omfattar litteraturstudier, Internet samt intervjuer med personer från fyra olika yrkeskategorier som alla arbetar med barn. LÄS MER