Sökning: "fire statistics"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden fire statistics.

 1. 1. Forcerade flöden och dess påverkan för bostäders ventilationsbrandskydd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Olle Torbjörnsson; Viktor Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ventilationsbrandskydd; forcerade flöden; köksventilation; flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ventilation fans that are operating during fire in residential buildings is the dominating solution regarding smoke spread prevention in Sweden. Variable flows, in form of kitchen ventilation, has some effect on the system, but it is hard toestimate how much. LÄS MER

 2. 2. Fire Risk and Vulnerability in Urban Informal Settlements in Metro Manila

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Darlene Rini; [2018]
  Nyckelord :Urban fire risks; informal settlement fires; urban fire risk management; GIS; URDI; urban disasters; risk indexing; fire statistics; Metro Manila; Quezon City; Science General;

  Sammanfattning : Urban fires, particularly in informal settlements in rapidly urbanizing cities in the developing world, are an “everyday disaster” that oftentimes goes unnoticed or under-served in the face of disturbances of the more “lethal reputation”. These disturbances of normal existence are arguably the most debilitating to vulnerable communities and sustainable development, and yet get little attention in disaster literature or in practice. LÄS MER

 3. 3. Poisson-modellering av dödsbränder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jonatan Hedberg; Elna Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Poisson-regression; Inhomogen Poisson-process; överspridning; dödsbränder; olycksstatistik; Inhomogenous Poisson-process; overdispersion; fatal fires; accident data; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven på uppdrag av Lunds tekniska högskola och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdraget består av att modellera antalet dödsbränder som sker i Sverige över tid, samt undersöka ifall det har skett någon signifikant förändring. LÄS MER

 4. 4. Planlösning i bostäder som en del av det passiva brandskyddet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Andreas Stagnebo; Axel Philip; [2017]
  Nyckelord :Floor plans; fire protection; CFD; FDS; CFAST; case study methodology; hand calculation methods; fire statistics; residential dwellings; planlösning; brandskydd; fallstudie; handberäkningsmetoder; brandstatistik; bostäder; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the impact of floor plan parameters in a residential dwelling regarding the consequences of fire that may endanger human life and health. The thesis follows a case study methodology and investigates isolated parameters in floor plans using CFD and CFAST modelling. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av köpcentret Gallerian i Västerås

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Munzur Aygün; Viktor Fridholm; Håkan Niva; Henrik Segerby; [2016]
  Nyckelord :BTR; brandteknisk riskvärdering; galleria; köpcentrum; Gallerian; utrymning; personsäkerhet; brandskydd; kritiska förhållanden; detektion; känslighetsanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report evaluates personal safety during evacuation of the arcade Gallerian, Västerås, in case of fire. The report focuses on evacuation through Gallerian’s main paths. During a visit to the arcade potential fire scenarios and current fire protection systems were identified, and a survey was handed out to some of the staff members. LÄS MER