Sökning: "fire statistics"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden fire statistics.

 1. 1. Informationskampanjen Aktiv mot brand – har den fungerat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lotta Alm; [2019]
  Nyckelord :Aktiv mot brand; bostadsbränder; brandvarnare; brandskyddsutrustning; utvärdering; programteori; tidsserieanalys; Difference-in-difference; orsakssamband; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fire kills approximately 100 people each year in Sweden, mainly in residential fires, and groups with increased risk of dying or get severely injured in residential fires are elderly, physically challenged and people with alcohol abuse. The aim of this thesis is to investigate whether and how the broadly spread information campaign Active against Fire has had an impact on the number of rescue operations towards residential fires and fatal residential fires in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Företagsförsäkringar för resurseffektivisering hos tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Emelie Korse; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på de tillverkande företagen då det ständigt öppnas upp nya strategier för att resurseffektivisera verksamheten. Kunder förväntar sig snabba leveranser av unika produkter med hög kvalitet. Resurseffektivisering innebär att företaget reducerar onödig resursförbrukning i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Forcerade flöden och dess påverkan för bostäders ventilationsbrandskydd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Olle Torbjörnsson; Viktor Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ventilationsbrandskydd; forcerade flöden; köksventilation; flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ventilation fans that are operating during fire in residential buildings is the dominating solution regarding smoke spread prevention in Sweden. Variable flows, in form of kitchen ventilation, has some effect on the system, but it is hard toestimate how much. LÄS MER

 4. 4. Fire Risk and Vulnerability in Urban Informal Settlements in Metro Manila

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Darlene Rini; [2018]
  Nyckelord :Urban fire risks; informal settlement fires; urban fire risk management; GIS; URDI; urban disasters; risk indexing; fire statistics; Metro Manila; Quezon City; Science General;

  Sammanfattning : Urban fires, particularly in informal settlements in rapidly urbanizing cities in the developing world, are an “everyday disaster” that oftentimes goes unnoticed or under-served in the face of disturbances of the more “lethal reputation”. These disturbances of normal existence are arguably the most debilitating to vulnerable communities and sustainable development, and yet get little attention in disaster literature or in practice. LÄS MER

 5. 5. Poisson-modellering av dödsbränder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jonatan Hedberg; Elna Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Poisson-regression; Inhomogen Poisson-process; överspridning; dödsbränder; olycksstatistik; Inhomogenous Poisson-process; overdispersion; fatal fires; accident data; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven på uppdrag av Lunds tekniska högskola och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppdraget består av att modellera antalet dödsbränder som sker i Sverige över tid, samt undersöka ifall det har skett någon signifikant förändring. LÄS MER