Sökning: "standardization"

Visar resultat 1 - 5 av 899 uppsatser innehållade ordet standardization.

 1. 1. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER

 2. 2. “Att inte göra fel för den lägsta kostnaden” Socialsekreterares erfarenheter av New Public Management i den sociala barnavården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Hällström; Laura Tran; [2023]
  Nyckelord :New Public Management; Social Work; Childcare; Social workers; Cost efficiency; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine social workers' experiences with New Public Management (NPM) in social childcare and their experiences with practicing the UN Convention on the Rights of the Child correlated with the effects of New Public Management. The method chosen for this study was qualitative semi-structured interviews with six social workers from two different cities in southern Sweden. LÄS MER

 3. 3. A deep learning based side-channel analysis of an FPGA implementation of Saber

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yanning Ji; [2022]
  Nyckelord :Side-Channel Attack; Deep Learning; Post-quantum Cryptography; Sidokanalsattack; djupinlärning; postkvantkryptering;

  Sammanfattning : In 2016, NIST started a post quantum cryptography (PQC) standardization project in response to the rapid development of quantum algorithms which break many public-key cryptographic schemes. As the project nears its end, it is necessary to assess the resistance of its finalists to side-channel attacks. LÄS MER

 4. 4. Hur ett producerande företag kan minska svinn inom packningsprocesser genom tillämpning av en Lean metod

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mikael Tomasson; Valentin Zhybchyn; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta produkterna på marknaden förpackas i en låda eller påse tillverkad av papper eller plast för att kunna lagras, skyddas under transporten och se tilltalande ut på hyllan. För tillverkande företag är det vanligt att majoriteten av tiden går åt att tillverka en produkt, och att en klar minoritet går åt att förpacka produkten, men för företaget Tiki Safety AB var det tvärtom. LÄS MER

 5. 5. Standardisering- mellan möjlighet och utmaning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Shadi Taha; [2022]
  Nyckelord :Key words: Standardization; IBIC; regarding professionalism; new public management; social workers; discretion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Shadi Taha Title: Standardization between opportunity and challenge - A qualitative study about professionals' experiences of the Individual's needs in the center (IBIC). Supervisor: Staffan Blomberg Assessor: Torbjörn Hjort & Norma Montesino The aim of this study was to examine and analyze social workers' views and experiences on the working model (IBIC) and how they use them in working with service users. LÄS MER