Sökning: "standardisering"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade ordet standardisering.

 1. 1. DEMOKRATISKT LEDARSKAP - ÄR DET MÖJLIGT ATT MINSKA PERSONALOMSÄTTNINGEN INOM MCJOBS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Simon Olsson; [2020-09-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En effektiv standardisering i franchisingverksamheterna har urholkat medarbetarnasbenägenhet att stanna kvar i sina anställningar. Det har medfört ökade kostnader och det tordedärför finnas ett incitament att införa åtgärder som minskar den ökande personalomsättning. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av variationer i materialegenskaper och deras inverkan på skärbarheten hos stål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Mark Fulöp; Jonatan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Spånskärande Bearbetning; Stål; Skärbarhet; Variationer; Materialegenskaper; Materialcertifikat; Framställningsprocesser;

  Sammanfattning : Ett av samhällets viktigaste industriellt framställda material är stål som oftast vidareförädlas av verkstadsindustrin genom bland annat spånskärande bearbetning. Stål kan skilja sig i dess skärbarhet vilket brukar bedömas utefter verktygsslitage och kan påverkas av faktorer som kemisk sammansättning och hur det framställs. LÄS MER

 3. 3. Optimering av produktionslina på tillverkande enhet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jonathan Hyldéen; [2020]
  Nyckelord :bottleneck; lean; line balancing; production flow; production layout; production optimization; tied capital; WIP; flaskhals; kapitalbindning; lean; linjebalansering; PIA; produktionsflöde; produktionslayout; produktionsoptimering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att leverera ett förslag på hur ett tillverkande företag i Sverige kan öka sin kapacitet, sitt genomflöde och flexibilitet i en manuell produktionslina. Produktionsgolvet är trångt för de anställda på grund av stora lagernivåer intill produktionslinan. LÄS MER

 4. 4. The Pope and the Brogue – Om översättning av dialekt i Darragh Martins Future Popes of Ireland

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Marjut Edelman; [2020]
  Nyckelord :Litterära översättningar; Irländsk litteratur engelskspråkig ; Dialekter; Darragh Martin; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på en översättning av kapitel 1-9 i första delen av romanen Future Popes of Ireland av den irländske författaren Darragh Martin. Efter en inledande källtextanalys baserad på modellen som beskrivs av Hellspong & Ledin i Vägar genom texten – Handbok i brukstextananalys (1997) följer ett kortare medierande avsnitt om överväganden inför översättningen, där valet av översättningsstrategi presenteras. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av besiktningsmetoder : En fallstudie i att anpassa en besiktningsmodell för Strängnäs Fastighets AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Einarsson; Robertsson Daniel; [2020]
  Nyckelord :Facility management; Property management; Status inspection; Maintenance; Inspection model; Existing buildings; Customized inspection model; Public facility management; Fastighetsförvaltning; Underhåll; Besiktningsmodell; Statusbesiktning; Befintliga byggnader; Standardisering; Offentligt fastighetsförvaltande.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to develop and evaluate an inspection model that will facilitate the work for Strängnäs Fastighets AB inspectors. Method: The method of this study consists of a case study in which the company´s routines was analyzed through site visits, interviews, review of the work routines and documents. LÄS MER