Sökning: "forage"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet forage.

 1. 1. Vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Vesterinen Artell; [2018]
  Nyckelord :kolik; häst; vattentillgång; rörelse; lösdrift; traditionell uppstallning;

  Sammanfattning : Kolik är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och kan innebära stora kostnader för hästägare. Som ett komplext, multifaktoriellt tillstånd har epidemiologiska studier haft svårt att fastställa individuella riskfaktorer bakom kolik. LÄS MER

 2. 2. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER

 3. 3. Magsår hos högpresterande hästar : inverkan av utfodring och träning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Bjarnestig; [2018]
  Nyckelord :diet; häst; magsår; motion; träning; tävling;

  Sammanfattning : Magsår hos högpresterande hästar är vanligt förekommande. Det uppstår när pH i magsäcken är lågt, buffertkapaciteten inte är tillräckligt hög och slemhinnan inte är tillräckligt skyddad från den sura miljön. LÄS MER

 4. 4. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Frida Petters; [2018]
  Nyckelord :CTMR; ; forage particle size; feed ration dry matter; DMI; milk production; rumen health; AIA; feed spoilage;

  Sammanfattning : Total mixed rations have been used as a feeding strategy in Swedish dairy farms since the 1990’s. One risk that has been associated with total mixed ration is sorting of the ration, which can lead to a diet being consumed by the cows other than the originally intended. LÄS MER

 5. 5. Carbon sequestration in topsoil for forage-based cropping systems : an analysis of Swedish long-term experiments and SOC modelling

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lina Wu; [2018]
  Nyckelord :carbon sequestration; soil aggregate stability; readily dispersible clay; waterstable aggregates; SOC stocks; ICBM; odlingsperspektiv;

  Sammanfattning : C sequestration in soils is a potential way to mitigate climate change and increase the fertility of arable soils. Ley has long been known to deliver more C to its root systems compared to annual crops. Therefore, it has been suggested as a potential C sequestration strategy. LÄS MER