Sökning: "forage"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet forage.

 1. 1. Fine scale habitat and movement patterns of javan slow loris (Nycticebus javanicus) in Cipaganti, West Java, Indonesia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Lina Fransson; [2018]
  Nyckelord :Fine scale habitat selection; trajectory; movement path; javan slow loris; Nycticebus javanicus; Conditional logistic regression; Step selection function; SSF; Java; Indonesia;

  Sammanfattning : Today biodiversity is rapidly decreasing and an increasing number of threatened species live in modified and human dominated landscapes. Therefore it is essential to learn more about how species cope with the changes of their habitat. LÄS MER

 2. 2. Soja som foder eller mat - vad är bäst för klimatet? En jämförande studie mellan nötkött och köttsubstitut från soja.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Susanne Meritähti; [2018]
  Nyckelord :Soja; nötköttsproduktion; köttsubstitut; litteraturstudie; jämförande studie;

  Sammanfattning : En stor negativ påverkan på miljön kommer från livsmedelsproduktionen vilket våra val av proteinkällor har en stor del i. Konsumtionen av kött i världen blir bara större och större och det är en bidragande faktor till att vi lever på resurser utöver jordens kapacitet. LÄS MER

 3. 3. Asymptotic behavior and effective boundaries forage-structured population models in aperiodically changing environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jonathan Andersson; [2017]
  Nyckelord :age-structure; time-dependency; environmental variability; upper and lower boundaries; periodic oscillations; logistic;

  Sammanfattning : Human activity and other events can cause environmental changes to the habitat of organisms. The environmental changes effect the vital rates for a population. In order to predict the impact of these environmental changes on populations, we use two different models for population dynamics. LÄS MER

 4. 4. Rennäringens förutsättningar i ett framtida klimat: En studie om renskötseln i Norrbottens län

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Lehman; [2016]
  Nyckelord :Reindeer husbandry; Reindeer; Climate change; Sami people; Conflicts of interests; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, reindeer husbandry is one of the most important traditions of the Sami people and is protected by the Reindeer Husbandry Act. The reindeer are semi-domesticated and migrate to different grazing lands depending on seasons. LÄS MER

 5. 5. Foraging efficiencies on drifting and benthic prey in juvenile salmonids - effect of light

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Pia L. M. Larsson; [2016]
  Nyckelord :Foraging; benthic; prey; drifting; salmon; trout; salmonids; light; day; night;

  Sammanfattning : Stream living salmonids are generally regarded as drift feeders that rely upon their vision when foraging. It has been shown that salmonids become nocturnal at low water temperatures, but have a low foraging efficiency as light intensity is low, due to their dependence upon vision. LÄS MER