Sökning: "futures research"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden futures research.

 1. 1. Selling hope in Mozambique: Corporate framing and future forecasting of the natural gas development project Mozambique LNG

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sonya Cunningham Oldenvik; [2019-01-31]
  Nyckelord :LNG; framing; Mozambique;

  Sammanfattning : The discovery of large quantities of natural gas just off the Northern Mozambican coasthas stirred much speculation about what the findings will mean for the country’s economy,people and environment. The aim of this research is to identify how the future ofMozambique, as a result of natural gas development, is being framed by the consortiumMozambique Liquified Natural Gas (henceforth referred to as Mozambique LNG). LÄS MER

 2. 2. Offentliga innovationer och governance : En idéanalys av en offentlig aktörs idé om styrning och organisering för att främja offentliga innovationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Offentliga innovationer; governance; idéanalys;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to describe a public actor’s ideas about governance in relation to enhancing public innovation. Through a qualitative textual idea analysis, using theoretical ideal types of governance, the thesis found that ideas of several modes of governance are co-existing in the studied texts. LÄS MER

 3. 3. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2019]
  Nyckelord :värdeskapande; hållbart entreprenörskap; value co-creation; hållbara värden; extrinsic and intrinsic values; egovärde;

  Sammanfattning : Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. LÄS MER

 4. 4. Water availability challenges in Mozambique – implications to the Nexus

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ylva Nordström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker möjliga framtider för vattentillgångarna och vattenkonsumptionen i området kring Pungwefloden i Mozambique med hänsyn till den naturliga miljön och vattenanvändningen. De vanligaste landklasserna i området är olika typer av skog. LÄS MER

 5. 5. Imagined Futures: A Study of Work-Related Uncertainty in the Corporate Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elena Manuela Boghian; [2019]
  Nyckelord :uncertainty; organizational culture; cultural analysis; phenomenology; corporate; precariat; emotions; stress; workplace; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This is a study of uncertainty in the corporate setting from the perspective of individual employees. While some interviewees talk about accepting uncertainty as an unavoidable state, others tell stories of dread and anguish, associated with instability in the work environment. LÄS MER