Sökning: "genflöde"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet genflöde.

 1. 1. Hur utvärderas faunapassager? - En litteraturstudie om säkra passager för djur över vägar och hur de utvärderas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Schrödl; [2018]
  Nyckelord :vägar; habitatfragmentering; barriäreffekt; isolering; viltolyckor; djurpassage; faunapassage; wildlife crossing; utvärdera; användning; förflyttning; beteende; genflöde; genvariation; Population Viability analysis; kamera; spåranalys; telemetri; Passive Integrated Transponder; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Habitat fragmentation is a common problem in relation with road infrastructure which leads to mortality, isolation of animal populations, and has a negative effect on biodiversity. Animal crossings have been implemented in many countries and are a useful tool to mitigate these problems but they are expensive to build. LÄS MER

 2. 2. Genetiken bakom artbildning: fokus på Leptidea Sinapis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Paulina Widell; [2017]
  Nyckelord :Leptidea sinapis; Genetik; Artbildning;

  Sammanfattning : Artbildning, det vill säga uppkomst av nya arter, är ett centralt ämne inom evolutionsbiologinoch en process som kan fortskrida på ett flertal olika sätt. Reproduktiva barriärer som är nödvändiga för artbildningsprocessen kan utvecklas mellan populationer och verkar antingen så att individer hindras från att para sig med varandra (prezygotisk isolering) eller så att överlevnad eller reproduktionsframgång hos avkomman är reducerad (postzygotisk isolering). LÄS MER

 3. 3. Genflöde, hybridisering och sympatrisk artbildning - med strandsnäcka som exempel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Aksel Pålsson; [2014]
  Nyckelord :hybridisering; artbildning; sympatrisk artbildning; Littorina saxatilis; hybridzon; genflöde;

  Sammanfattning : Det finns idag en mängd olika artbegrepp men inget universellt som fungerar för alla organismer. Det mest använda är det biologiska artbegreppet som innebär att en art är en population organismer som är reproduktivt isolerade från andra populationer. LÄS MER