Sökning: "grönroos kvalitetsmodell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden grönroos kvalitetsmodell.

  1. 1. Skapandet av lojalitet : - en utvärdering av marknadsföringsstrategier

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Emma Hautanen; Eve-Marie Rowe; [2007]
    Nyckelord :Lojalitet; Word-of-mouth; Involvement theory; Marketing mix; Medicinteknisk;

    Sammanfattning : Titel: Skapandet av lojalitet - en utvärdering av marknadsföringsstrategier.Författare: Emma Hautanen & Eve-Marie RoweHandledare: Lars VigerlandÄmne: MarknadsföringDokumenttyp: Kandidatuppsats 10p. LÄS MER