Sökning: "heliga christina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden heliga christina.

  1. 1. Heliga, manliga enfald : En studie av mångfald i svensk medierad offentlighet

    Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Christina Dahlgren; [2007]
    Nyckelord :Mångfald; offentlighet; demokrati;

    Sammanfattning : Denna uppsats, som har sin utgångspunkt i ett kritiskt teoretiskt perspektiv, handlar om medier och mångfald, och utforskar medierad offentlighet och demokrati. Synen på att medier spelar en betydelsefull roll i en demokrati har lett till att det uppstått vissa normativa värden och ideal. LÄS MER