Sökning: "hyr maskiner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden hyr maskiner.

 1. 1. En kostnadsjämförelse mellan hyrd och köpt utrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Dennis Dudenhöfer; [2016]
  Nyckelord :hyra; köpa; utrustning; maskiner;

  Sammanfattning : Sammanfattning I den svenska byggbranschen hyr de flesta entreprenörer diverse inventarier hos hyrföretag. Detta av flera anledningar, varav den största är att företag inte vill binda upp kapital. Rekab Entreprenad AB i Umeå är ett sådant företag, som nu vill undersöka vilket alternativ som är mer kostnadseffektivt. LÄS MER

 2. 2. Automation i virtuella miljöer med VMware vCenter Orchestrator

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johan Möller; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver det examensarbete som genomförts av Johan Möller. Examensarbetets syfte var att utveckla en lösning för att flytta virtuella maskiner mellan olika datastores som finns i virtuella miljöer. Examensarbetet utfördes på Atea Sverige AB som hyr ut virtuella serverlösningar till sina kunder. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter att öka effektiviteten och det ekonomiska utfallet av barkhanteringen vid Seskarö sågverk

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Per Carlsson; [2005]
  Nyckelord :optimerad barkhantering;

  Sammanfattning : The sludgebark and to a certain extent the bark were until a decade ago waste products without any economic value that were thrown away. A number of environmental laws and increcing energy prices have improved the prerequisites for increasing the use of these materials. LÄS MER