Sökning: "ida idaida"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ida idaida.

  1. 1. DEVICE : (fire burns and flames lick my poor remains)

    Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

    Författare :ida idaida; [2018]
    Nyckelord :maskin; tomhet; öga;

    Sammanfattning : masteressä som innehåller anteckningar från två anteckningsböcker som behandlar produktonen av ett verk. Skrivna mellan maj och oktober 2017. Anteckningarna användes som verktyg för att komma fram till beslut i det praktiska genomförandet av verket. LÄS MER