Sökning: "införande crm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden införande crm.

 1. 1. Initiering av affärskonsulttjänster i samband med systemprojet

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Guri Drolsum; [2015]
  Nyckelord :konsulttjänster; affärssystem; Relationsmarknadsföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problematisering Vid införande av ett nytt affärssystem tar företag hjälp av applikationskonsulter för att sätta upp och implementera systemet. Affärssystemet har ofta en nära koppling till företagets processer och rutiner, och ofta vill man passa på att se över och förbättra dessa i samband med systeminförandet. LÄS MER

 2. 2. CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? : En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Nordenborg; Johanna Sondell; [2011]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; CRM-system; implementeringsproblematik; kritiska aspekter och faktorer; det mänskliga beteendet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset för studien och ämnesområdet väcktes genom en verklig händelse när vi tog kontakt med en optiker för en önskad synundersökning. Företaget, vilket för några år tillbaka implementerat ett CRM-system ansåg sig erbjuda stor kundfokus genom det införda systemet. LÄS MER