Sökning: "klassmärkt femininitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden klassmärkt femininitet.

 1. 1. Fina flickor snusar? En etnografisk studie om klassmärkt kvinnlig maskulinitet och feministisk identitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Alise Forsman; Nimbra Svanberg; [2016]
  Nyckelord :respektabel femininitet; snus; group belonging; identity; female masculinity; snuff; respectable femininity; kvinnlig maskulinitet; identitet; grupptillhörighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nice girls use snuff? (Fina flickor snusar?) is an inductive study about how young feminists in the academy are negotiating and constructing their identity through the use of snuff. The thematic content analysis proceeds from nine semi-structured life world interviews. LÄS MER

 2. 2. Kvinnokroppen i lönearbetet -En jämförande studie av den konstruera(n)de intersektionella kroppen

  C-uppsats,

  Författare :Majja Carlsson; Lisa Lindén; [2008-02-21]
  Nyckelord :intersektionalitet; lönearbete; klassmärkt femininitet; kvinnokropp;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnokroppar konstrueras intersektionellt i lönearbetet, men också hur den subjektiva uppfattningen och erfarenheten av den intersektionella kroppen ter sig. Vi vill undersöka en samverkan mellan kroppens konstruerande och det eventuella reproducerandet av kroppar som ett förkroppsligande av normer innebär. LÄS MER