Sökning: "kognitiv-kommunikativa svårigheter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kognitiv-kommunikativa svårigheter.

  1. 1. La Trobe Communication Questionnaire (LCQ): En utvärdering av själv- och närståendeskattning gjord av personer med och utan förvärvad hjärnskada

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Tove Ekelund; Anna Ekholm; [2021-08-10]
    Nyckelord :samstämmighet; sammanfogad studiedesign; kognitiv-kommunikativa svårigheter; Joharis fönster; agreement; mixed method embedded design; cognitive-communicative disorders; the Johari window;

    Sammanfattning : In this study, La Trobe Communication Questionnaire (LCQ) was used to examine agreement between self- and close other rated communication by individuals with acquired brain injury (ABI). The results were compared with a control group. Qualitative interviews were conducted to examine the experiences when using LCQ. LÄS MER