Sökning: "kontantlösa banker i Sverige"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kontantlösa banker i Sverige.

 1. 1. Det kontantlösa samhället : Bankernas och deras kunders syn på avvecklingen av den manuella kontanthanteringen på bankkontoren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Karlsson; Elin Torgnysson; [2014]
  Nyckelord :Konatanter; Ekonomi; Bankverksamhet; kontantlöst;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel                     Det kontantlösa samhället - Bankernas och deras kunders syn på av-              vecklingen av den manuella kontanthanteringen Författare           Lisa Karlsson & Elin Torgnysson Program             Ekonomprogrammet Handledare        Thomas Karlsson Institution           Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet Kalmar     Bakgrund: De senaste åren har fler och fler banker runt om i Sverige minskat och i vissa fall helt tagit bort den manuella hanteringen av kontanter på sina kontor. Det finns uppgifter om att den manuella kontanthanteringen har avvecklats på cirka 500 bankkontor mellan åren 2010 och 2012 och denna siffra ökar ständigt. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar kontantlösa banker relationen till kunderna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Ågren; Nanette Brorén; [2013]
  Nyckelord :Cashless society; confidence in the banking; banking relationship with customers; cash management; cashless bank in Sweden; customer confidence; expectation; relationship marketing and customer relationship.; Kontantlöst samhälle; förtroende hos bank; bankernas relation till kunderna; kontanthantering; kontantlösa banker i Sverige; kundernas förtroende; förväntan; relationsmarknadsföring och kundrelationer.;

  Sammanfattning : Titel: Hur påverkar kontantlösa banker relationen till kunderna? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Sofia Ågren och Nanette Brorén Handledare: Per-Arne Wikström Datum: Juni 2013   Syfte: Syftet är att belysa hur förändringen med bankernas kontanthantering i Sverige påverkar relationen med deras kunder med anseende på kundernas syn till de nya bankkanalerna.   Metod: Denna uppsats har genomförts med en kvalitativ metodansats, detta på grund av att vi ville få en djupare förklaring och förståelse till det fenomen som vi studerade. LÄS MER