Sökning: "Sofia Ågren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sofia Ågren.

 1. 1. Att fortsätta leva med ALS: : En litteraturöversikt om att vara fångad i sin egen kropp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Pontus Karlsson; Sofia Ågren; [2017]
  Nyckelord :amyotrofisk lateralskleros; coping; hanterbarhet; livskvalitet; motorneuronsjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en sjukdom som drabbar de motoriska nervcellerna. Sjukdomen medför förlamning av kroppens muskler. Det finns ingen kurativ behandling och de drabbade avlider inom ett till tre år. Lidande kan bli en central del i livet och livskvaliteten kan påverkas. LÄS MER

 2. 2. Klippor, vågor, sand : Förhållandet mellan ord och ton i Petter Ekmans verk

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Sofia Ågren; [2014]
  Nyckelord :Dirigent; interpretation; retorik i musik; kommunikation; körsång; dirigering;

  Sammanfattning : I gränslandet mellan notbild och ljudande musik, mellan dirigent, musiker och åhörare finns något som inte går att sätta ord på. Det sker en ordlös kommunikation och ett eller flera budskap förmedlas. Ett nyskrivet verk. Egentligen skulle den första frågan vara 'varför?'. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar kontantlösa banker relationen till kunderna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Ågren; Nanette Brorén; [2013]
  Nyckelord :Cashless society; confidence in the banking; banking relationship with customers; cash management; cashless bank in Sweden; customer confidence; expectation; relationship marketing and customer relationship.; Kontantlöst samhälle; förtroende hos bank; bankernas relation till kunderna; kontanthantering; kontantlösa banker i Sverige; kundernas förtroende; förväntan; relationsmarknadsföring och kundrelationer.;

  Sammanfattning : Titel: Hur påverkar kontantlösa banker relationen till kunderna? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Sofia Ågren och Nanette Brorén Handledare: Per-Arne Wikström Datum: Juni 2013   Syfte: Syftet är att belysa hur förändringen med bankernas kontanthantering i Sverige påverkar relationen med deras kunder med anseende på kundernas syn till de nya bankkanalerna.   Metod: Denna uppsats har genomförts med en kvalitativ metodansats, detta på grund av att vi ville få en djupare förklaring och förståelse till det fenomen som vi studerade. LÄS MER

 4. 4. Man känner sig kanske lite viktigare : Hur elever upplever att körsången i gymnasieskolan påverkar studieprestationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sofia Ågren; [2013]
  Nyckelord :Choral singing; high school; scholastic perfomance; performance; motivation; music and health; Körsång; gymnasiet; studieprestation; prestation; motivation; musik och hälsa; musikklasser;

  Sammanfattning : Forskning visar hur musiken inverkar på människans totala välbefinnande och kapacitet. Det finns studier som påvisar samband mellan musik och prestation och statistiskt sett har musikklasser bättre studieresultat än andra klasser. LÄS MER

 5. 5. Regional utveckling genom entreprenöriellt samarbete : En modell för en organiserad samverkan mellan restaurangnäring och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Sofia Ågren; Linnéa Fjellander; [2011]
  Nyckelord :Entreprenör; restaurang; samarbete; utveckling;

  Sammanfattning : Entreprenörskap har beskrivits som vår räddning ur finanskrisen och vidare anses regional utveckling vara en viktig del av Sveriges utveckling. Besöksnäringen tar i sin tur en betydande del av den regionala utvecklingen. LÄS MER