Sökning: "lärandeförändringar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lärandeförändringar.

  1. 1. Hur elevernas lärande påverkades av distansundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Fredrik Dersell; [2022]
    Nyckelord :Covid-19; lärandeförändringar; distansundervisning; studiemiljö; lärande; didaktik;

    Sammanfattning : Att vara lärare är komplext men många gånger kan det vara mycket svårare att vara elev. NärCovid-19 klassades som pandemi 2020 av WHO, bestämde regeringen att svenska grundskolorfick lov att övergå till distansundervisning. När detta inträffade påverkades elever och läraresamtidigt av förändringen. LÄS MER