Sökning: "ladda ner ljudböcker gratis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ladda ner ljudböcker gratis.

  1. 1. Mp3-boken : Varför betala när man kan ladda ner gratis?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Christina Margaritoglou; Carl Junesand; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om lansering av mp3-böcker. Mp3-böcker har funnits på marknaden i ett antal år nu, men fortfarande är försäljningen inte särskilt imponerande i jämförelse med vanliga ljudböcker, och ännu mindre imponerande i jämförelse med tryckta böcker. LÄS MER