Sökning: "linda bäcke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden linda bäcke.

  1. 1. Ljusa svenskar och mörka blattar : gymnasiestudenters tankar kring svenskar, invandrare och integration

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Linda Bäcke; [2008]
    Nyckelord :integration; Swedish people; immigrant; senior high school student; flowing writing; integration; svenskar; invandrare; gymnasiestudenter; flödesskrivning;

    Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt land och det finns intentioner till integration i samhället och dess olika instanser. Skolan är en instans där barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund möts. LÄS MER