Sökning: "målformuleringsprocessen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet målformuleringsprocessen.

 1. 1. Skogsindustriell råvaruanskaffning : hurdan är skogsinspektorernas arbetssituation?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Adam Skovdal; [2017]
  Nyckelord :feedback; förändring; identitet; job crafting; målkonflikter; målsättningar; rådgivning; stress; virkesförsörjning; virkesköpare; advice; change; feedback; goal conflicts; goal settings; identity; job crafting; wood supply; timber buyers;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin behöver höja sin totala konkurrenskraft och lönsamhet, eftersom lönsamheten generellt sett har sjunkit till icke-uthålliga nivåer. Det kommer inte räcka till med enbart kontinuerliga kostnadssänkningar och ökad effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Målstyrning av daghemsverksamhet i Karlstad kommun : En undersökning om relationen mellan utvärderingsresultat och mål

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Elisabeth Solberg; [2007]
  Nyckelord :Målstyrning; daghemsverksamhet;

  Sammanfattning : SammanfattningI slutet av 1900-talet ansågs det inte längre möjligt att styra statens och kommunernas omfattande verksamhet i detalj. Offentliga organisationer ställdes inför nya problem, utmaningar och krav på förändrad styrning. Målstyrning sågs i mycket stor utsträckning som lösningen på framtidens problem. LÄS MER