Sökning: "matematik fordonsprogrammet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden matematik fordonsprogrammet.

 1. 1. Elevers inställning till skolans kärnämnen : En enkätundersökning på gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Erland Lindblad; [2008]
  Nyckelord :Elevers inställning till skolans kärnämnen;

  Sammanfattning : Rapporten har undersökt vad som påverkar och ligger bakom elevers inställning till gymnasieskolans kärnämnen, samt jämfört kvinnors, mäns och de olika programelevernas inställning och förändring över tid.Undersökningen har genomförts i form av en enkätundersökning i årskurs 3 på gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Matematik med yrket som bas : Hur stor del av gymnasiets matematik A-kurs kan avhandlas med yrkesmatematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Mikael Ungh; [2008]
  Nyckelord :fordonsprogrammet; skog; programinfärgning; yrkesmatematik;

  Sammanfattning : Matematikundervisningen på gymnasiet skall enligt Skolverkets styrdokument vara färgade av den programinriktning eleven valt. En stor del, mer än hälften, av gymnasiets matematik A-kurs skulle gå att avhandla med yrkesmatematik på ett fordonsprogram med inriktning mot skogsmaskin- förare/mekaniker. LÄS MER