Sökning: "matematik fordonsprogrammet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden matematik fordonsprogrammet.

 1. 1. Matematik på fordonsprogrammet - visst kan resultaten förbättras

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jenny Ekervhén; Karin Hedin; [2019]
  Nyckelord :matematikundervisning; motivation; SRL och yrkesprogram;

  Sammanfattning : Många elever på yrkesprogram har svårt att klara matematiken. Syftet med denna studie var att öka kunskaperna om hur ett antal elever på fordonsprogrammet uppfattade och tänkte kring ämnet matematik liksom deras tidigare erfarenheter av matematikundervisning och hur motivation, självreglerat lärande och stöd påverkat och påverkar deras matematikinlärning. LÄS MER

 2. 2. Elevers inställning till skolans kärnämnen : En enkätundersökning på gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Erland Lindblad; [2008]
  Nyckelord :Elevers inställning till skolans kärnämnen;

  Sammanfattning : Rapporten har undersökt vad som påverkar och ligger bakom elevers inställning till gymnasieskolans kärnämnen, samt jämfört kvinnors, mäns och de olika programelevernas inställning och förändring över tid.Undersökningen har genomförts i form av en enkätundersökning i årskurs 3 på gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Matematik med yrket som bas : Hur stor del av gymnasiets matematik A-kurs kan avhandlas med yrkesmatematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Mikael Ungh; [2008]
  Nyckelord :fordonsprogrammet; skog; programinfärgning; yrkesmatematik;

  Sammanfattning : Matematikundervisningen på gymnasiet skall enligt Skolverkets styrdokument vara färgade av den programinriktning eleven valt. En stor del, mer än hälften, av gymnasiets matematik A-kurs skulle gå att avhandla med yrkesmatematik på ett fordonsprogram med inriktning mot skogsmaskin- förare/mekaniker. LÄS MER