Sökning: "motivation och ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 894 uppsatser innehållade orden motivation och ledarskap.

 1. 1. Ideellt ledarskap - en kvalitativ studie angående hur kontext och efterföljare påverkar ledarskapsstilen hos ideella ledare inom Chalmers Tekniska Högskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lowe Aspeqivst; Andreas Fagerberg; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alla organisationer kr¨aver n˚agon form av ledarskap. Detta gäller både för vinstdrivande såväl som ideella organisationer. Då kontexten är helt annorlunda för ideella organisationer och de dessutom är helt frivilliga, är det intressant att studera dessa organisationer för att hämta kunskap från detta område. LÄS MER

 2. 2. Att hantera medarbetare - Vad behöver tjänstemannaföretag göra för att behålla personal? - En kvalitativ fallstudie om hur tjänstemannaföretag bör agera för att behålla sin personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Ursholm; Senyo Gokah; [2023-02-16]
  Nyckelord :Employee retention; motivation; lojalitet;

  Sammanfattning : Flertalet företag ute i samhället tampas idag med att få behålla sin kompetenta och duktiga personal. Konkurrens från andra företag och andra faktorer som kan påverka den anställdes vilja att stanna kvar, gör att arbetsgivaren ställs inför stora utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Inspirerande ledare, motiverade följare? : En tvärsnittsstudie om sambandet mellan transformativt ledarskap och följares motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Olsson; Jennie Valentin; [2023]
  Nyckelord :Followers; Managers; Motivation; Transformational Leadership; Chefer; Följare; Motivation; Transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Background: Leadership is and will continue to be a current topic in today's society, and the relationship between a leader and its subordinate will continuously change through time. This study aims to investigate to what extent a leader is transformational according to the employees, within the recruitment industry, and also what relationship it has to employees' internal and external motivation. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors motivation till ledarskap inom studentlivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matilda Wachtmeister; Emma Ålander; [2023]
  Nyckelord :female; motivation; leadership; motivation to lead; self-efficacy; kvinna; ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Young female leaders are the future, but what motivates them to take on a leadership role? And what motivates them to lead? Until recently leadership research has been mostly connected to masculine traits rather than feminine traits. With this in mind we wanted to explore what motivates females to pursue a leadership role. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap på ett medicintekniskt bolag: en studie om engagemang och upplevd effektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elsa Paulsson; Adina Centervall; [2023]
  Nyckelord :developmental leadership; engagement; perceived effectiveness; engineers; STEM organizations; utvecklande ledarskap; engagemang; upplevd effektivitet; ingenjörer; STEM-organisationer; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det utvecklande ledarskapets positiva utfall i form av engagemang och upplevd effektivitet på ett medicintekniskt bolag. Vidare ämnade studien att utforska eventuella samband mellan det utvecklande ledarskapets dimensioner (föredömligt autentiskt handlande, personlig omtanke samt inspiration och motivation) och engagemang samt upplevd effektivitet. LÄS MER