Sökning: "nationella prov 2011 sv"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden nationella prov 2011 sv.

 1. 1. Vad, vem och hur? En översikt av teman, informanter och metoder i forskningen om svenskämnets nationella prov i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellinor Eriksson; Hanna Markendahl; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The national test has been carried out yearly in all upper secondary schools in Sweden since 1996. Thousands of students take the same test, which has the main purpose of supporting equal assessment and aiding teachers in their grading. LÄS MER

 2. 2. Vikten av talet om taluppfattning. En studie om elevers taluppfattning på de nationella proven i matematik i årskurs 3

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gunvor Johansson Kraft; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Studiens syfte är att finna vilka svårigheter elever i årskurs 3 visar inom taluppfattning på det nationella provet. Undersökningen syftar också till att ta reda på om det finns någon eller några dominerande kritiska moment som ger samband eller påvekan på andra kritiska moment inom taluppfattningen. LÄS MER

 3. 3. Nationella prov i årskurs 5 : En studie om hur lärare påverkas av proven i sin planering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Ida Johansson; Ulrika Forss; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : National tests has been carried out in fifth grade since 1996. Spring 2011 is the first year since the start, when it is no longer mandatory for Swedish schools to carry out the tests in fifth grade. Instead the tests will be moved to sixth grade, starting in spring 2012. LÄS MER

 4. 4. KURSPLANERNA FÖR MODERNA SPRÅK – VAD INNEBÄR DE FÖR DIG? En intervjustudie om några svenska och engelska lärares uppfattningar kring kursplaner, nationella prov och bedömning i moderna språk

  C-uppsats,

  Författare :Sara Athley; Sofie Sundberg; [2011]
  Nyckelord :kursplaner; moderna språk; uppfattningar; CEFR; GE;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte var att undersöka hur svenska och engelska lärare kan förhålla sig tillkursplanerna för moderna språk, liksom det som hör ihop med dessa, nämligen nationellaprov/slutprov och bedömning. Vi ville veta vad lärare anser att kursplanernas huvudsakligafunktion är och hur de tror att dessa, samt nämnda prov, påverkar undervisningen. LÄS MER