Sökning: "nils bejerot"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden nils bejerot.

 1. 1. Drömmen om ett rent folk : En uppsats om Sveriges oomkullrunkeliga narkotikapolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Medelberg; [2021]
  Nyckelord :Narkotikapolitik; Svensk politik; Folkhemmet; Narkotika; Knark; Nils Bejerot;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nils Bejerot : En moralentreprenör i ett popradikalt samhälle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rasmus Holmström; [2019]
  Nyckelord :Nils Bejerot; moralentreprenör; moralpanik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Revolution innebär ett revolutionärt medvetande: En idéhistorisk studie av Sture Johannesson. Affischerna, undergroundkulturen, alternativrörelsen och drogliberalismen i Sverige under 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Madelene Svensson; [2015]
  Nyckelord :Sture Johannesson - 1960s - Revolution means revolutionary consciousness - Hash Girl - Underground - Counterculture - Poster - Psychedelic art - Nils Bejerot - Michel Foucault - Mechanisms of exclusion - Subject position - Guy Debord - Subversive art - International Situationists - History of ideas; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In 1968 the alternative artist Sture Johannesson was assigned the task of creating a poster for Underground, an exhibition that took place at Lunds Konsthall. The poster named Revolution means revolutionary consciousness! recieved tremendous attention due to its all too clear subversive messages. LÄS MER