Sökning: "Folkhemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Folkhemmet.

 1. 1. Bada, simma och semestra : En lokalhistorisk undersökning om tillämpandet av SOU:s friluftsbad, simhallar, bastur vid byggandet av Halmstad simhall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Philip Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Folkhemmet; Halmstad simhall; badhus;

  Sammanfattning : This study aims to examine the similarities and differences between the Swedish public research  (SOU) called Friluftsbad, simhallar, bastur: simundervisning och simlärarutbildning and the discussion in several board protocols and their effects on the local public bath in Halmstad. Halmstad is a small city located in south west Sweden, research on a national level has been done, but not on local. LÄS MER

 2. 2. Historisk husesyn i folkhemmet : En undersökning av bostadssituationen för arbetare i mekaniska verkstäder i den tidiga efterkrigstidens Stockholm.

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Erik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Stockholm; folkhemmet; bostäder; 1940; trångboddhet; atlas copco;

  Sammanfattning : This essay aims at investigating the housing conditions for workers in mechanical workshops in Stockholm during the early postwar period of 1946. These conditions are measured by spaciousness and by the sanitary levels, according to appurtenant theory. LÄS MER

 3. 3. Universal Welfare State at Stake? The Changing Political Discourse Regarding Inclusive Welfare for Refugees in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Johansson; [2017-12-11]
  Nyckelord :Sweden; Sverige; welfare state; välfärdsstaten; refugee; flykting; asylum seeker; asylsökande; eu; european union; europeiska unionen; solidarity; solidaritet; togetherness; deservingness; equality; jämställdhet; critical discourse analysis; kritisk diskursanalys; folkhemmet; the Swedish model ; den svenska modellen; inclusion; inklusion; exclusion; exklusion; welfare chauvinism; välfärdschauvinism;

  Sammanfattning : Sweden has for a long time distinguished itself as a major player among few other generous and inclusive welfare states. The Swedish welfare system is characterised by the universal principles based on the idea that all legitimate inhabitants are eligible for welfare support in order to promote overall solidarity among citizens. LÄS MER

 4. 4. TAKING FOLKHEMMET INTO THE 21st CENTURY - What architecural lessons can we take from the building of the Swedish welfare state in the mid 1900?

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Sandra Räder; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att ställa ut folk : Rasbiologi på Stockholmsutställningen 1930

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Wendt; [2017]
  Nyckelord :museologi; Stockholmsutställningen; Stockholmsutställningen 1930; Svea Rike; Stockholm; 1930; Herman Lundborg; rasbiologi; rashygien; folkhemmet; queerteori; funktionalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER