Sökning: "Ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 690 uppsatser innehållade ordet Ideologi.

 1. 1. SOCIALDEMOKRATERNAS IDEOLOGISKA KRIMINALPOLITIK En kvalitativ studie rörande Socialdemokraternas kriminalpolitik på en retorisk och praktisk nivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Gunnarson; [2021-05-17]
  Nyckelord :Retorik; Praktik; Socialdemokrati; Ideologi; Kriminalpolitik;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om att undersöka Socialdemokraternas ideologiska ställningstagande på en retorisk och en praktisk nivå. För att genomföra detta har Socialdemokraternas kriminalpolitik och speciellt bekämpningen av organiserad brottslighet i Sverige analyserats. LÄS MER

 2. 2. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättighetentill allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andligutveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- ochkonsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 3. 3. Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Isabella Persson; [2021-03-08]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kritisk lexikografi; könsidentitet; sexualitet; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilken bild av innehållet i de tvådiskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuellläggning som förmedlas till användarna av två enspråkiga inlärningsordböcker.Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs dels av en socialkonstruktivistisk synpå språk och diskriminering, dels en kritisk lexikografisk teori som analyserarordboken i relation till samhälle, ideologi och makt. LÄS MER

 4. 4. Med sikte på det gemensamma bästa: Om relationen mellan post-liberalism och kristdemokrati

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Benjamin Petersson; [2021]
  Nyckelord :post-liberalism; kristdemokrati; ideologi; beskrivande idéanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the relationship between post-liberalism and Christian democracy. The former an ideational current that has developed during the last decade, primarily in an Anglo-Saxon context, and the latter one of the most influential ideologies in Europe since WWII, yet surprisingly under-researched. LÄS MER

 5. 5. Mellan identitet och ideologi : Hur Socialidentitetsteorin kan analysera muslimers förklaringar av radikaliseringsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fransson; [2021]
  Nyckelord :Social Identity Theory; violent Islamic extremism; extremism ideology; identity and ideology;

  Sammanfattning : Violent islamistic extremism has together with violent right-wing extremism been marked as the highest probable threat for potential terrorist attacks in Sweden. Research within violent extremism has shown a certain level of consensus around what factors drive radicalization. LÄS MER