Sökning: "patton 2002"

Hittade 1 uppsats innehållade orden patton 2002.

  1. 1. Onlinemöte- en kvalitativ studie av finansiell personlig rådgivning med delad skärm.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Sara Algervik; [2014]
    Nyckelord :Onlinemöte; Finansiell rådgivning; kroppsbaserad kognition; datorstött samarbete; social interaktion; MDI.;

    Sammanfattning : I enlighet med den trend som råder inom den tekniska utvecklingen i samhället i stort, introduceras nu ett sätt för bankers kunder att ha personliga rådgivningsmöten via Internet. Tidigare har sådana möten skett ansikte mot ansikte på det bankkontor som kunden tillhör. LÄS MER