Sökning: "point cloud"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden point cloud.

 1. 1. Criteria Affecting the Choice of Cloud Service Provider : An Exploratory Study of the Process of Choosing a Cloud Service Provider

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Löfgren; Adam Levestam; [2021]
  Nyckelord :Cloud services; resource-based view; decision-making; model; trust; commitment; Molntjänster; resource-based view; beslutsfattande; model; förtroende; engagemang;

  Sammanfattning : Cloud services can be seen as modern IT outsourcing and have become a popular technological solution for companies to create and maintain a competitive advantage. The number of cloud service providers (CSPs) is continuously growing in a highly competitive market. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation av en trafikolycka med handhållen laserskanning och UAS-fotogrammetri : En utvärdering av punktmolnens lägesosäkerhet och visuella kvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Elias Andersson; [2021]
  Nyckelord :handheld laser scanning; photogrammetry; UAS; point cloud; positional uncertainty; visual quality; handhållen laserskanning; fotogrammetri; UAS; punktmoln; lägesosäkerhet; visuell kvalitet;

  Sammanfattning : I samband med en trafikolycka är det ofta viktigt att återställa platsen till det normala så snabbt som möjligt. Emellanåt måste olycksplatsen dokumenteras för att orsaken till olyckan ska kunna utredas i ett senare skede. Traditionellt har detta arbete utförts genom att fotografera platsen och mäta olika avstånd. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning for estimation of fingertip location in 3-dimensional point clouds : An investigation of deep learning models for estimating fingertips in a 3D point cloud and its predictive uncertainty

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Phillip Hölscher; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Point Cloud; Hand Pose Estimation; Fingertip Localization; Model Uncertainty;

  Sammanfattning : Sensor technology is rapidly developing and, consequently, the generation of point cloud data is constantly increasing. Since the recent release of PointNet, it is possible to process this unordered 3-dimensional data directly in a neural network. LÄS MER

 4. 4. Automatiskt genererade dataset med SfM : En undersökning av SfM och dess egenskaper

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jonas Elmesten; [2021]
  Nyckelord :A.I; LiDAR; SfM; point could; dataset; A.I; LiDAR; SfM; punktmoln; dataset.;

  Sammanfattning : Fler och fler industrier vänder blickarna mot A.I. (artificiell intelligens) för att undersöka om och hur det kan användas för att effektivisera olika processer. Men för att träna upp en A. LÄS MER

 5. 5. Mobile-based 3D modeling : An indepth evaluation for the application to maintenance and supervision

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin De Pellegrini; [2021]
  Nyckelord :Computer Vision; 3D Reconstruction; Deep Learning; Indoor; Digital Twin; Point Cloud.; Datorsyn; 3Drekonstruktion; Deep Learning; inomhus; Digital Twin; Point Cloud.;

  Sammanfattning : Indoor environment modeling has become a relevant topic in several applications fields including Augmented, Virtual and Mixed Reality. Furthermore, with the Digital Transformation, many industries have moved toward this technology trying to generate detailed models of an environment allowing the viewers to navigate through it or mapping surfaces to insert virtual elements in a real scene. LÄS MER