Sökning: "porous materials"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden porous materials.

 1. 1. Linker substitution in ZIF-8 and its effect on the selective uptake of the greenhouse gases CH4, CO2 and SF6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Nanoteknologi och funktionella material

  Författare :Hedbom Daniel; [2021]
  Nyckelord :ZIF-8 hybridization; Porous materials; GHG capture;

  Sammanfattning : In this master thesis project, attempts were made to synthesize, pore size tailor, and characterize ZIF-8 and several mixed-linker ZIF structures to improve capture of the greenhouse gasses CH4, CO2, and SF6. Three experimental linkers, 2-methylbenzimidazole, 2-aminobenzimidazole, and 5-nitrobenzimidazole were chosen to gradually substitute 2-methylimidazole as the linker in ZIF-8. LÄS MER

 2. 2. Convolutional neural networks for semantic segmentation of FIB-SEM volumetric image data

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Fredrik Skärberg; [2020-11-26]
  Nyckelord :Deep learning; convolutional neural networks; image analysis; semantic segmentation; focused ion beam scanning electron microscopy; porous materials; controlled drug release;

  Sammanfattning : Focused ion beam scanning electron microscopy (FIB-SEM) is a well-established microscopytechnique for 3D imaging of porous materials. We investigate three poroussamples of ethyl cellulose microporous films made from ethyl cellulose and hydroxypropylcellulose (EC/HPC) polymer blends. LÄS MER

 3. 3. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 4. 4. Characterizing the pore structure of porous matrices using SEQ-NMR spectroscopy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ella Strömberg; [2020]
  Nyckelord :SEQ-NMR; diffusion NMR; resins; porous materials; pore structure; pore size characterization; diffusion NMR simulations;

  Sammanfattning : Characterization of the pore structure is a crucial part in themanufacturing of porous media used for purification of biologicalpharmaceuticals. This project took place at Cytiva in Uppsala and aimedat optimizing a newly developed method in pore structurecharacterization called size-exclusion quantification NMR (SEQ-NMR). LÄS MER

 5. 5. Fornlämningars risk och sårbarhet till följd av vintervägsaltning på det kommunala– och statliga vägnätet i ett förändrat klimat : Litteratur– och fältstudie om korrosion av artefakter, samt identifiering av riskområden genom en GIS–analys i Södermanland och Västmanland.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :Adaptive actions; conservation conditions; de–icing agent; corrosion; soil acidification; risk and vulnerability; spatial interpolation; salt blasting; winter maintenance work; winter road salts.; Anpassningsåtgärder; bevarandeförhållande; halkbekämpningsmedel; korrosion; markförsurning; risk och sårbarhet; rumslig interpolation; saltsprängning; vinterunderhåll; vintervägsalt.;

  Sammanfattning : Archaeological artefacts excavated today are in a worse preserved state compare to those artefacts found before 1945. Previous research highlighted soil acidification as the main cause. LÄS MER