Sökning: "precast"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet precast.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. OLYCKSLASTER I ETT PREFABRICERAT FLERBOSTADSHUS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Erik Bertilsson; Egzon Latifi; [2019]
  Nyckelord :EKS 11; SS-EN 1991-1-7; Eurocode; collision; gas explosion; known and unknown accidental actions; key element; disproportionate collapse.; EKS 11; SS-EN 1991-1-7; eurokod; påkörningslast; gasexplosion; känd- och okända olyckslaster; väsentlig bärverksdel; fortskridande ras.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet går ut på att jämföra EKS 11 och SS-EN 1991-1-7 olika beräkningsmodeller för olyckslaster. Ifall en byggnad endast har ett trapphus som enda nödutgång krävs det att den dimensioneras för olyckslaster. Dessa olyckslaster delas upp i två olika grupper, kända- och okända olyckslaster. LÄS MER

 3. 3. Lufttäta klimatskal i prefabricerade betongstommar och pelar- balksystem med lätta utfackningsväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Stenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges periodvis mycket kalla klimat kräver att en byggnad är utrustad med ett tillräckligt värmeisolerande klimatskal för att vi ska kunna hålla energianvändningen nere, dvs hushålla med den tillförda energin. Enligt Energiprestandadirektivet ska alla nya byggnader som byggs inom EU efter år 2020 vara nära- nollenergibyggnader. LÄS MER

 4. 4. Prefabricerade Samverkanselement - Stomstabilisering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Byrén Claesson; Oliver Wennerholm; [2018]
  Nyckelord :Betong; samverkanselement; skjuvhållfasthet; stomstabilisering; sammanfogning; betongfog; dragarmering; dimensionering; bjälklag; inspänningsmoment; ofrivillig inspänning; TCC;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del av byggingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås som avslutande examensarbete för utbildningen. Prefabricerade elementen kan tillverkas efter kundens behov och förkortar byggtiden då tillverkningen sker inomhus utan påverkan av väder och utomhustemperatur. LÄS MER

 5. 5. Structural robustness - FE methodology for analysing alternate load paths in buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Axel Kjellman; [2017]
  Nyckelord :accidental action; robustness; finite element method; FE; dynamics; progressive collapse; redundancy; alternate path; notional removal; precast; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Robust structures are necessary in order to avoid a progressive collapse if a local failure occurs, for instance, failure of a column. Robustness is achieved in structures by designing them for so-called accidental actions, such as an explosion or a vehicle impact. LÄS MER