Sökning: "motivation till träning"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden motivation till träning.

 1. 1. Faktorer som upplevs påverka deltagande i fysisk aktivitet hos fysiskt aktiva äldre på Träffpunkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Carina Borgén; Hanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Older adults; Physical Activity; Participation; Träffpunkt; Facilitators; Barriers;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Äldre är en allt mer växande grupp i samhället då medellivslängden i Sverige har ökat. En stor del av världens äldre population är fysiskt inaktiv och drabbas av kroniska sjukdomar med ökad ålder. LÄS MER

 2. 2. Användning av träningsapplikationer och motivation till fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karim Tuffaha; Fredrik Mattsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska medier har under det senaste året rapporterat med stöd från World Health Organization att svenskars fysiska aktivitet är ovanligt låg vilket kan bidra till flertalet negativa hälsoeffekter. Syftet med denna studie har varit att undersöka individer som nyttjar träningsapplikationer och hur dessa påverkar deras motivation till fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Är Det Möjligt Att Utveckla Ett Mobilt Spel Som Ökar En Spelares Motivation För Gångbaserad Träning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :David Ruland; [2020]
  Nyckelord :Augmented reality; gångbaserad träning; Virtual Reality; stegräknare; Pokémon Go; Power Walkie.;

  Sammanfattning : FitPet och Pokémon Go är två exempel på Augmented Reality mobila spel som resulterat i en ökad motivation för gångbaserat träning hos spelaren. Detta faktum leder till syftet för denna studie: att identifiera vilka tekniker och mobila spel som ökar en spelares fysiska rörelser, samt utifrån detta utveckla ett eget spel som ökar motivationen för gångbaserad träning. LÄS MER

 4. 4. Bättre hälsa vid diabetes typ 2 : Litteraturstudie om livsstilsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Palmgård; Lisa Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; livsstilsförändring; motivation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund När en människa drabbas av diabetes typ 2 krävs en livsstilsförändring som kan vara svår att genomföra. Kosten behöver ändras och träning inkluderas i vardagen för att sänka blodsockernivåerna i kroppen. LÄS MER

 5. 5. Motivation till beteendeförändring – En kvalitativ studie om tjänsten Hälsocoach online

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Bendroth; Sofia Svensson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Kost; online coachning; motivation; beteendeteorier; drop-out; hälsopromotion; träning; fysisk aktivitet; levnadsvanor; hälsa;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 36 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER