Sökning: "Jenny Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Jenny Karlsson.

 1. 1. Modersmålets värde i förskolan : förskollärares perspektiv på barns modersmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olga Mykhaylova; Jenny Karlsson; [2021]
  Nyckelord :modersmål; förskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien behandlar barns modersmål som är viktigt för barns språkutveckling och identitetsutveckling. De inställningar pedagoger har till modersmål påverkar dess användning på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Karlsson; Johanna Uddman; [2021]
  Nyckelord :Barn; vård i livets slutskede; sjuksköterskor; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård vid livets slutskede hos barn skiljer sig från vård vid livets slutskede hos vuxna. Det sätts större krav på sjuksköterskors erfarenheter kring den här vården då de behöver ta hänsyn till både barnen och familjerna. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar för sjuksköterskan och det multidisciplinära teamet i mötet med patienter med annan kulturell etnicitet i palliativt skede : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Stenvall; Susanne Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Transcultural care; Palliative care; CALD; Transkulturell vård; Palliativ vård; CALD;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle med globalisering och en ökad invandring från andra länder så interagerar olika individer och grupper som inte har samma livsåskådning, tro ellervärderingar. Detta skapar ett ökat behov för en palliativ vård som är betydligt mer kulturkänslig, där sjuksköterskan och det multidisciplinära teamet kan bemöta både patienter från en annan kulturell etnicitet i ett palliativt skede och deras närstående på ett icke-dömande sätt. LÄS MER

 4. 4. Kan intag av mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck? – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefine Lyngfelt; Elin Karlsson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2Sahlgrenska Akademinvid Göteborgs universitetAvdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutritionSammanfattningTitel: Kan mejeriprodukter sänka ett högt blodtryck?Författare: Josefine Lyngfelt och Elin KarlssonHandledare: Jenny van OdjikExaminator: Helene Bertéus ForslundLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död globalt sett ochhögt blodtryck är en betydande riskfaktor för att utvecklingen av dessa. Tidigare forskning pekarmot att en kost innehållandes bland annat mejeriprodukter kan ha en blodtryckssänkande effekt. LÄS MER

 5. 5. Anpassningar för lågstadieelever som är begåvade i matematik : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Sjöstrand; Nathalie Brison Bjelkendal; Jenny Karlsson Setting; [2020]
  Nyckelord :Matematikundervisning; begåvade elever; lågstadiet; acceleration; berikning; differentiering;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att identifiera hur lärare kan anpassa matematikundervisning så att den gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet. Utgångspunkten är frågeställningen; vilka anpassningar gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet? Begåvade elever benämns på olika sätt av olika forskare. LÄS MER