Sökning: "rabies"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet rabies.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Sunning; [2019]
  Nyckelord :rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Sammanfattning : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. LÄS MER

 2. 2. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Snygg; [2019]
  Nyckelord :afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Sammanfattning : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. LÄS MER

 3. 3. Soi Dog Foundation’s social marketing- and communication strategies : Which social marketing strategies and multimodal tools SDF has used throughout the decade

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Shannelle Sahlin; [2019]
  Nyckelord :social marketing; communication strategies; multimodal analysis; NGO; NPO;

  Sammanfattning : During the past decade, there has been a growing disgust in Thailand with opposition to eating dogs in Asia and activists have unitedly with organizations encouraged the Thai government to adopt stricter animal rights laws in order to prevent the illegal dog meat trade. One of these organizations is the Thai animal welfare organization Soi Dog Foundation (SDF), that has also contributed with a controlled dog population on the Thai island Phuket and officially made it the first rabies free province in Thailand. LÄS MER

 4. 4. Participatory communication and community-based rabies elimination in Bang Bon, Bangkok, Thailand

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maia Barmish; [2019]
  Nyckelord :Communication for development; Rabies; Participatory communication;

  Sammanfattning : Rabies is a global epidemic that affects the developing world disproportionally. This deadly disease is largely transmitted to humans via dog bites and is caused and perpetuated by human behaviors, including people not sterilizing and vaccinating dogs. LÄS MER

 5. 5. Population dynamics and management strategies of stray and free-ranging dogs in Bor, Serbia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lejla Skrijelj; [2019]
  Nyckelord :stray dogs; free-ranging dogs; Serbia; Bor;

  Sammanfattning : Dogs are one of the most widespread carnivore and the third most invasive mammal, after cats and rodents. Stray dogs affect wildlife negatively by predation, disturbance, disease spreading, competition and hybridization with other wild canids. LÄS MER