Sökning: "radiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet radiologi.

 1. 1. Åtgärder som förbättrar handhygienen hos sjukvårdspersonal : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefine Norberg; Torbjörn Engström; [2021]
  Nyckelord :Handhygien; radiologi; vårdrelaterade infektioner; vårdpersonal; åtgärder;

  Sammanfattning : Inledning: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort samhällsproblem, inte bara i Sverige utan även internationellt. Vårdrelaterade infektioner orsakar ett stort lidande för patienter är en stor belastning på sjukvård och hela välfärdssystemet. LÄS MER

 2. 2. Feasibility of Dynamic SPECT-Renography with Automated Evaluation Using a Deep Neural Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Viktor Rogowski; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Renography is a standard diagnostic examination that evaluates renal function, renal pelvic dilatation and urinary obstruction. Renography is performed by injecting a radiopharmaceutical (predominately 99mTc-MAG3) and using gamma camera to image the biodistribution in a dynamic sequence. LÄS MER

 3. 3. Quantification of cerebral blood flow with 15O-water PET : A comparison study between PET/CT and PET/MR and two different blood sampling instruments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik; Umeå universitet/Diagnostisk radiologi

  Författare :Amanda Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Cerebral Blood Flow; CBF; oxygen-15-labelled water; PET CT; PET MR; Quantification of CBF; Image Derived Input Function; IDIF; Blood Sampled Input Function; BSIF; Arterial Input Function; AIF; Tracer Kinetic Modelling; Single Tissue Compartmental Model; 1TCM;

  Sammanfattning : Cerebral blood flow quantification is a vital diagnostic tool for disease monitoring and used for diagnosing a variation of pathological conditions. The human brain requires roughly about 20 % of the total cardiac output to sustain normal functioning, hence the perfusion of blood is an important factor to deliver oxygenated blood. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av kursmål för tandläkarutbildningar i Europa med avseende på odontologisk radiologi

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Evelina Andersdotter; Victoria Kjelland; [2021]
  Nyckelord :course objectives; oral radiology; dental universities; kursmål; odontologisk radiologi; tandläkarutbildningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Radiologi används inom tandvårdsyrket för diagnostik. Det är strikt reglerat via lagar och förordningar så att patienter inte i onödan utsätts för joniserande strålning, vilket innebär att en tandläkare måste ha tillräcklig kunskap om dess användning. LÄS MER

 5. 5. Möjliga orsaker till patienters oro vid magnetkameraundersökningar; en jämförelse mellan två sjukhus : En deskriptiv enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Sofia Adeen; Clara Andersson; [2021]
  Nyckelord :MRI; patient experience; anxiety; communication; Magnetresonanstomografi; patientupplevelse; oro; ångest; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi, MR, är en bilddiagnostisk undersökningsmetod som har ökat markant de senaste åren. Metoden kräver att patienten ligger stilla i ett trångt utrymme under längre tid, något som många kan uppleva oro och ångest inför. LÄS MER