Sökning: "reptest"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet reptest.

 1. 1. Utvärdering av mekanisk provning av fiberförstärkt plast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Rakel Löwe; [2018]
  Nyckelord :kompositmaterial; polymer; hållfasthet; mekanisk provning; dragprov; hårdhetsmätning; utmattningstest; utmattningsmätning; reptest;

  Sammanfattning : In this work four fiber-reinforced polymers and one polymer were tested with four different mechanical testing methods, namely; vickers harness test, scratch test, fatigue test and tensile stress. The testing methods were evaluated according to their applicability on the materials mentioned. LÄS MER

 2. 2. Pulverlacks vidhäftning på zinkmanganfosfaterad yta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Materialvetenskap

  Författare :Johnny Kohrs; [2011]
  Nyckelord :Pulverlack; zinkmanganfosfatering; vidhäftning; reptest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER