Sökning: "hållfasthet"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade ordet hållfasthet.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetskontroll av kalkcementpelare - behovsstudie för metodutveckling, sammanställd från litteratur och intervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Stefani Mazdin; [2020]
  Nyckelord :Kalkcementpelare kc-pelare kvalitetskontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kvaliteten på kalkcementpelare, kc-pelare, varierar ofta. Det är vid design- och tillverkningsprocess svårt att säkerställa den slutliga kvaliteten och egenskaperna kan vara olika inom och mellan pelare. Den stabiliserade jordens geologiska förhållanden inverkar, liksom bindemedel och tillverkningsförfarande. LÄS MER

 3. 3. Koncept för ökad bärförmåga hos spännhjul på bandvagn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Sikström; [2020]
  Nyckelord :spännhjul; FEM; gjutning;

  Sammanfattning : Spännhjulen på den av BAE Systems Hägglunds tillverkade midjestyrda bandvagn BvS10 har nått sin belastningsgräns, eftersom vagnens vikt numera uppgår till 16 000 kg. I det här arbetet undersöks om det skulle vara möjligt att tillverka ett hjul dimensionerat för 17 000 kg, utan att ändra hjulets diameter, lagring eller bandstyrning. LÄS MER

 4. 4. Kapacitetsökning av roterande vakuumtrumfilter genom rekonstruktion baserad på faktorförsök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jesper Keskitalo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Kiruna Kulsinterverk 4 (KK4) på LKAB i Kiruna tillverkas kulor av järnmalm, s.k. järnmalmspellets, av malmkoncentrat från ett anrikningsverk. På KK4 sker avvattning av järnmalmskoncentrat (slurry) med 10 st. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av odlingslåda till akvaponiskt system Helli A Kjellman R

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Kjellman; Andreas Helli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Matkonsumptionen i svenska hushåll bidrar med en negativ miljöpåverkan. Detta sker bland annat genom matproduktionen via kommersiella jordbruk där stora mängder vatten, bekämpningsmedel och gödningsmedel används. För att göra matpruduktionen mer hållbar krävs det alternativa lösningar. LÄS MER