Sökning: "hållfasthet"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade ordet hållfasthet.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. The effect of high-ratio biochar replacement in concrete on performance properties : Experimental study of biochar addition to concrete mixture.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Mina Turovaara; [2022]
  Nyckelord :Biochar; Concrete; Sustainability; Cement; Biochar in concrete; Carbon dioxide; Building industry; Micro-structure; Biokol; Betong; Hållbarhet; Cement; Biokol i betong; Koldioxid; Byggsektorn; Mikrostruktur;

  Sammanfattning : Globally the emissions of carbon dioxide from anthropogenic activities are an issue regarding the future of our planet. Today the building industry is a large contributor with approximately 10 percent of the total emissions coming from energy usage in the building industry, where about 7 percent of the global CO2 emissions are connected to the cement industry. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av koncept genom enklare droptestmetoder : Framtagning av ny design och designändring på befintlig laddare för att kunna klara falltest.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Elou Ahmed; Tesfazion Ermyes; [2022]
  Nyckelord :Utvärdering; droptest;

  Sammanfattning : Husqvarna Group is a concern that manufactures products for gardening and construction building. Husqvarna has under the spring of 2022 launched the Pace series. The Pace-series are battery driven power cutters that are targeting the professionals in the construction business. This thesis focuses on the Pace-charger. LÄS MER

 4. 4. SLAGGBETONG OCH DESS HÅLLFASTHETUTVECKLING VID OLIKA HÄRDNINGSTEMPERATURER .

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Andersson; Johan Stenberg; [2022]
  Nyckelord :concrete; temperature; varying; slag; high; curingprocess; temperaturedependens; slagconcrete.; Betong; temperatur; varierande; slagg; hög; härdningsprocessen; temperaturberoende; slaggbetong.;

  Sammanfattning : Bygg- och infrastruktursektorn präglas av betongkonstruktioner av diverse utformning där koldioxidutsläpp är ett känt problem hos betongindustrin. Bindemedlet cement utgör den största delen av koldioxidutsläppen, därav forskas det på alternativa material till cement där ett av de materialen är slagg. LÄS MER

 5. 5. Promoting Circular Economy By Partial Replacement Of Cement With SCMs : A Review On Wood Ash

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Asal Salman; [2022]
  Nyckelord :Cement; Circular economy; Concrete industry; SCM; Wood ash;

  Sammanfattning : The European Commission adopted the first action plan for the transition to a circular economy in 2015. As a result, the concrete industry’s goal is for all concrete produced in Sweden to be climate neutral by 2045. LÄS MER