Sökning: "return on total capital"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden return on total capital.

 1. 1. Övergången till IFRS 16 : En studie av detaljhandelsföretag och flygbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adna Dahir Ali Elmi; Gorgees Yalda; [2019]
  Nyckelord :Leasing; operating lease; IAS 17; IFRS 16; the constructive capitalization model; Leasing; operationell leasing; IAS 17; IFRS 16; konstruktiva kapitaliseringsmodellen;

  Sammanfattning : Leasingstandarden IAS 17 har motstått en del kritik eftersom företag har kunnat ta del av fördelarna av operationell leasing då både leasade tillgångar och motsvarande skulder har effektivt hållits utanför balansräkningen med endast not-upplysningar om framtida leasing skyldigheter. Under 2005 uttrycktes oro över brist på öppenhet och information gällande leasingförpliktelser av US Securities and Exchange Commission (SEC), något som redan bekymrade investerare och andra intressenter. LÄS MER

 2. 2. Profit-driven vs. purpose-driven? A study of the prevalence and implications of foundation ownership

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jan Wocalewski; Jesper Björkman; [2019]
  Nyckelord :Foundation-owned Firms; Corporate Governance; Agency Theory; Intrinsic Motives;

  Sammanfattning : Examining the Stockholm Stock Exchange between 1999-2017, we find that foundation-owned firms on average stand for about 50 percent of the total market capitalization and 15 percent of the total number of firms, illustrating the large prevalence and implications foundations have on the Swedish business society. We identify four different categories of foundations; Family, Non-Family, Employee, and Government foundations, where the first is the largest regarding both total firms and total market capitalization. LÄS MER

 3. 3. Nyckeltal och dess betydelse för aktievolatilitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Olsson; Casper Ternerot; [2019]
  Nyckelord :Firm Specifik Risk; Financial Risk; Operational Risk; Volatility; Key Ratios; Stock Market; Nasdaq OMX Stockholm; Företagsspecifik risk; Finansiell risk; Operationell risk; Volatilitet; Nyckeltal; Aktiemarknaden; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Relationen mellan avkastning och risk har länge varit debatterad. Den klassiska modellen Capital Asset Pricing Model, CAPM, är en av standardmodellerna inom finans. CAPM har dock brister och kompenserar inte investerare för den företagsspecifika risken som tas. LÄS MER

 4. 4. The relationship between leverage and profitability : A quantitative study of consulting firms in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joel Minnema; Alexander Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Profitability is fundamental for any firm to retain a competitive advantage and facilitate long-term prosperity. The drivers of profitability may depend on the industry, and the path to profit maximisation has been thoroughly discussed in previous research. LÄS MER

 5. 5. Tillväxt, lönsamhet och kvinnor : En jämförande studie av lönsamheten i mäns och kvinnors företag med hjälp av finansiella nyckeltal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Britta Göthberg; [2018]
  Nyckelord :Growth; Profitability; Key Figures; Gender; Women; Men; Business; Tillväxt; Lönsamhet; Nyckeltal; Kön; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund/problemdiskussion: En generell uppfattning traditionellt är att kvinnor som ledare och företagare inte är lika framgångsrika som män, men i dagens samhälle kanske det inte är kön som bestämmer om en person kan driva lönsamma företag eller inte? Tillväxt är viktigt för att bibehålla och utveckla välfärd och kvinnliga företagare är en stor outnyttjad potentiell källa till ökad tillväxt. Totalt i Sverige är drygt en fjärdedel av företagarna kvinnor och visar inga tendenser till att öka. LÄS MER