Sökning: "sigma ab"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden sigma ab.

 1. 1. A process mineralogy study of grinding characteristics for the polymetallic orebody, Lappberget Garpenberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Lood Stark; [2021]
  Nyckelord :Automated mineralogy; autogenous milling; grinding characteristics; mineral characterization; process mineralogy geometallurgy; blending strategies; energy consumption; throughput; scanning electron microscope SEM ;

  Sammanfattning : Most of the high-grade ores have been depleted globally, thus the effective processing of the low-grade and complex ores require a comprehensive mineral characterization through the process mineralogy/ geometallurgical approaches. 30-70 % of the total energy consumption in mining comes from the comminution step in mineral processing. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av utgående gods : - En fallstudie i ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Josef Sager; [2021]
  Nyckelord :Quality Assurance; Quality Improvement; TQM; Cause-and-effect-diagram; FMEA; Six Sigma; Efficiency; Lean; Kvalitetssäkring; Kvalitetsutveckling; TQM; Orsaks-verkan-diagram; FMEA; Sex Sigma; Effektivitet; Lean;

  Sammanfattning : På grund av en ständigt föränderlig miljö där kundernas behov, krav och förväntningar varierar allt mer kan företag påfrestas gällande att bemöta dessa. Ett resultat av denna trend kan återspeglas i nya tekniska lösningar samt effektiviseringar i både produkter och tjänster. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av djurtransportbox : Produktutveckling och FEM-beräkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Maja Johansson; Alexandra Persson; [2021]
  Nyckelord :Finita elementmetoden; Hållfasthetberäkning; CAD; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Sigma Industry South AB i Jönköping är ett konsultföretag som hjälper Jönköpingsregionens produktionsbolag med olika uppdrag inom produktutveckling, industriell design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Husqvarna AB, Fagerhult, Thule Group och Saab AB är exempel på företag som hyr konsulter till uppdrag av Sigma i Jönköping. LÄS MER

 4. 4. Systematisk optimering av transportskydd för anslutningsstudsar på plattvärmeväxlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Blennow; John Österberg; [2020]
  Nyckelord :Product development; systematic optimization; Design For Six Sigma; storage capacity; work environment; environment; sustainability; QFD; reduction; concept development; implementation; profitability; competitiveness; Produktutveckling; systematisk optimering; Design For Six Sigma; lagerkapacitet; arbetsmiljö; miljö; hållbarhet; QFD; reducering; konceptframtagning; implementering; lönsamnhet; konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Ett sätt för företag att öka lönsamhet och behålla marknadsandelar och konkurrenskraft är att ständigt förbättra sina produkter genom systematisk produktutveckling. Alfa Laval AB i Ronneby tillverkar lödda plattvärmeväxlare som förses med skyddslock och/eller skyddspluggar i flera storlekar och varianter under transport. LÄS MER

 5. 5. Analysis of stellar spectra with machine learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teoretisk fysik; Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Alvaro Segovia Otero; [2020]
  Nyckelord :Galactic Archaeology; machine learning; chemical abundances; FGK stars; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Researchers in the field of Galactic Archaeology have entered the era of industrial revolution. Upcoming surveys are planning on observing tens of millions of stars and high precision and accuracy must be ensured when deriving their stellar parameters and elemental abundances. LÄS MER