Sökning: "Erik Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Erik Johansson.

 1. 1. Investing in Bitcoin and Ethereum during stock market turmoil - a Swedish Perspective. : A study on the hedging, safe-haven, and diversification characteristics of Bitcoin, Ethereum and Gold against the OMX30 during the COVID-19 crisis and Russian invasion of Ukraine.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Erik Larsson; Lukas Johansson; [2022]
  Nyckelord :DCC-GARCH; Bitcoin; Ethereum; Gold; Safe-Haven; Hedging; Diversification; COVID-19; Russia; Ukraine;

  Sammanfattning : The world has faced tumultuous times in recent years with the COVID-19 pandemic as well as the Russian invasion of Ukraine causing the stock market to be unusually volatile. During such times investors tend to flee to alternative investment opportunities that are uncorrelated or negatively correlated with the stock market, called safe-haven assets. LÄS MER

 2. 2. Ser inte skogen för alla träd : Reducering av kvalitetsbristkostnader enligt förbättringscykeln DMAIC. En fallstudie vid Derome Timber AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Erik Johansson; [2022]
  Nyckelord :Cost of quality; DMAIC; Lean Six Sigma; Sawmill industry; Forest industry; Kvalitetsbristkostnader; DMAIC; Lean Sex Sigma; Sågverksindustri; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är den tredje största exportören av skogsprodukter i världen och närmare 80% av produktionen exporteras. Den höga efterfrågan på svenska skogsprodukter har tillåtit det svenska sågverksföretaget Derome Timber AB att göra nyinvesteringar som resulterat i ökad produktion. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Feature Selection Methods for Automated Computer Based Diagnostics of Diabetes

  Kandidat-uppsats, KTH/Datavetenskap

  Författare :Erik Wachtmeister; Noel Karlsson Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diabetes affects roughly 8% of the world population over the age of 18 and causes approximately 5 million deaths for people over the age of 20 each year. Furthermore, maybe half of all people with diabetes are undiagnosed. They could be diagnosed with automated computer-based diagnostics, but machine learning has its challenges. LÄS MER

 4. 4. Carbazole-based Self-Assembly Monolayers as hole transport layers for Pb-Sn hybrid perovskite solar cells. : Co-supervised by Dr. M. A. Loi and Dr. Erik Johansson

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Fysikalisk kemi

  Författare :Javier Enrique Sebastian Alonso; Erik Johansson; Malin Johansson; Gerrit Boschloo; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Oro och handlingskraft : Uppsalas luftförsvar, politisk beslutsfattning och medias roll 1939–1942

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Erik Hemmingsson; [2022]
  Nyckelord :luftskydd; andra världskriget; Uppsala; civilförsvar; media; lokalpolitk; neutralitetspolitik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet luftskydd i Uppsala under det andra världskriget. Att försvara den civila befolkningen från luftanfall skulle visa sig vara högt prioriterat hos lokala beslutsfattare. LÄS MER