Sökning: "silje leksell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden silje leksell.

  1. 1. Utövande musiker tar ton : en diskussion om behovet av en förlängd skyddstid för utövande musiker

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Sofia Körner; Silje Leksell; [2009]
    Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; utövande musiker; skyddstid; förlängd skyddstid;

    Sammanfattning : Upphovsrätten har den senaste tiden varit ett av de mest omdiskuterade juridiska områdena. Dagens lagstiftning ger upphovsmäns prestationer skydd under hela upphovsmannens livstid plus i ytterligare 70 år medan en utövande musikers prestation endast skyddas i 50 år. En utövande musiker har således inte samma starka skydd som en upphovsman. LÄS MER